Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ: Με αυτισμό ή νοητική υστέρηση, δύο στους 3 μαθητές σε σχολείο Ειδικής αγωγής – Αύξηση των μαθητών κατά 11,6% σε Ειδικά γυμνάσια-λύκεια

08-12-2022

Με αυτισμό ή νοητική υστέρηση είναι δύο στους 3 μαθητές σε σχολείο Ειδικής αγωγής, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) σχολικού έτους 2020/2021. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020/2021 αυξήθηκαν σε 295 έναντι 288 κατά το σχολικό έτος 2019/2020. Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020/2021 αυξήθηκαν σε 220 από 189 κατά το σχολικό έτος 2019/2020.

Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2020/2021 αυξήθηκε κατά 15,9% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 38,6% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2019/2020.

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2020/2021 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,6% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 11,6% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2019/2020. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών το 67,1% αποτελούσαν οι άρρενες μαθητές και το 32,9% οι θήλεις.

Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν ο αυτισμός σε ποσοστό 33,5% και η αμέσως επόμενη ήταν η νοητική υστέρηση σε ποσοστό 31,5%.

Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2020/2021 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,3 μαθητές, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2019/2020 ήταν 1 προς 2,7.

Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,8% του σχολικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας. Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκέντρωσε το 16,5%.

Σημειώνεται ότι η έρευνα καλύπτει τις διαβαθμισμένες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Νηπιαγωγεία – Ειδικά Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια – Ειδικά Λύκεια – Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια – Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/ΕΕΕΕΚ). Επίσης, περιλαμβάνονται τα Ειδικά Νηπιαγωγεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ).