Εργαζόμενοι ΠΕΔΥ: Υπολειτουργούν τα εργαστήρια του 1ης και 2ης ΥΠΕ

26-12-2016

Mε χαμηλή αποδοτικότητα και κενά στο προσωπικό, λειτουργούν οι μονάδες του ΠΕΔΥ σύμφωνα με το σύλλογο εργαστηριακών υπαλλήλων του Οργανισμού που προσάπτει αδυναμία στη διοίκηση να οικοδομήσει την Πρωτοβάθμια Υγεία της χώρας.

Οι εργαζόμενοι ζητούν να εξοπλιστούν τα εργαστήρια της 1ης και της 2ης ΥΠΕ τα οποία υπολειτουργούν λόγω παλαιότητας των μηχανημάτων τους με συνέπεια να ταλαιπωρούνται πολίτες και εργαζόμενοι ενώ πολλά προβλήματα υπάρχουν και στα ακτινολογικά-μικροβιολογικά και οδοντοτεχνικά εργαστήρια. 

Οι εργαζόμενοι ζητούν από την κυβέρνηση να επικοινωνήσει στον κόσμο ότι “εξετάζεται και εξυπηρετείται δωρεάν” έχοντας διασφαλίσει όμως ότι όντως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να “εξυπηρετηθεί» ειδάλλως οι μονάδες αυτές που προορίζονταν για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη δεν έχουν κανένα αντίκρυσμα στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους ιθύνοντες μετά από 20 μήνες διακυβέρνησης και φιλολαϊκής πολιτικής.

Οι εργαζόμενοι ζητούν: 

 • Δημιουργία Οργανισμού στις Υγειονομικές Περιφέρειες
 • Κάλυψη των κενών θέσεων σε ιατρικό-εργαστηριακό-υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό. Στελέχωση των ΔΥΠΕ με προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες των ΠΕΔΥ και Κέντρων Υγείας.
 • Οργάνωση των εργαστηρίων με πλήρη διαγνωστικό τομέα
 • Πληροφοριακό σύστημα σε όλες τις Μονάδες
 • Τεχνική υπηρεσία με όλες τις ειδικότητες για κάλυψη των αναγκών  του εργαστηριακού τομέα
 • Προμήθειες αναλώσιμων-αντιδραστηρίων με τρόπους που διαφυλάττουν το δημόσιο συμφέρον και την ταχύτητα διενέργειας διαγωνισμών
 • Λύση στα τηλεφωνικά ραντεβού με ανάθεση στα ΚΕΠ – υπηρεσίες δήμων (ΚΑΠΗ) και ηλεκτρονικά
 • Άμεση λύση σε θέματα καθαριότητας στις μονάδες και στα κέντρα υγείας
 • Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά των εργαστηριακών υπαλλήλων (ακτινολογικά-μικροβιολογικά-οδοντοτεχνικά) όπως στον ιδιωτικό τομέα, με χορήγηση επικίνδυνου επιδόματος στους οδοντοτεχνίτες.
 • Λύση στα εργασιακά μας θέματα (διασφάλιση καλύτερων συνθηκών στον εργασιακό τομέα)
 • Κανείς εργαστηριακός σε αλλότρια καθήκοντα
 • Επίσπευση των διαδικασιών  για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Π.Φ.Υ. προς όφελος των πολιτών, για την εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων και των Κέντρων Υγείας.