Αισθητή μείωση των υιοθεσιών το 2016

02-11-2017

Κατακόρυφη μείωση παρουσίασαν οι πράξεις Υιοθεσίας, στη χώρα μας. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι πράξεις υιοθεσίας το 2016 ανήλθαν σε μόλις 221 έναντι  271 το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 18,5%!

Η μεγαλύτερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρήθηκε στη μεγάλη γεωγραφική περιοχή της Αττικής (33,5%), ενώ η μεγαλύτερη αύξησε σε απόλυτες τιμές παρατηρήθηκε στη μεγάλη γεωγραφική περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας  (81,3%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το 2016 οι υιοθεσίες θηλέων ανήλθαν σε 113 ενώ οι υιοθεσίες αρρένων ανήλθαν σε 106, παρουσιάζοντας μείωση 20,4% και 15,9%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2015.

Οι θετοί γονείς, κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκε μείωση 15,4% στις πράξεις υιοθεσίας σε σχέση με το 2015. Η μεγαλύτερη μείωση  46,3% παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από θετούς γονείς που αντιπροσωπεύουν μονογονεϊκή οικογένεια.

Όσον αφορά στη νομική κατάσταση των βιολογικών γονέων των υιοθετηθέντων τέκνων,  τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου. Από τη σύγκριση των στοιχείων μεταξύ των ετών 2015 και 2016 παρατηρήθηκε μείωση των πράξεων υιοθεσίας κατά 53,8% στην κατηγορία των τέκνων που γεννήθηκαν εντός γάμου.

Όσον αφορά στην ηλικία των υιοθετηθέντων, για το έτος 2016 η πλειοψηφία (62,4%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής  ομάδας 0-5 ετών. Η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες τιμές – σε σχέση με το προηγούμενοι έτος – καταγράφηκε στην ηλικιακή ομάδα των 19 ετών και άνω (46,7%).