Εθισμένα με τις ηλεκτρονικές συσκευές τα παιδιά από οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος

25-10-2017

«Εθισμένα» με τις ηλεκτρονικές συσκευές είναι τα παιδιά οικογενειών χαμηλότερου εισοδήματος. Σύμφωνα με έρευνα, τα  παιδιά οικογενειών χαμηλότερου εισοδήματος περνούν περισσότερη ώρα μπροστά στην τηλεόραση και χρησιμοποιούν περισσότερο ηλεκτρονικές συσκευές σε σύγκριση με παιδιά πιο εύπορων παιχνιδιών.

Πιο αναλυτικά, η έρευνα – που πραγματοποίησε η κερδοσκοπική ομάδα Common Sense Media – κατέγραψε τις τηλεοπτικές συνήθειες 1.400 παιδιών κάτω από 8 ετών και διαπίστωσε ότι οι λιγότερο οικονομικά προνομιούχοι περνούν περίπου 3,5 ώρες καθημερινά μπροστά σε μία οθόνη είτε κινητού τηλεφώνου είτε τάμπλετ, είτε λάπτοπ ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με οικονομική άνεση περνούν λιγότερο χρόνο μπροστά σε κάποια οθόνη, που δεν ξεπερνά τις δύο ώρες.

Από την ίδια έρευνα προέκυψαν διαφορές ανάλογα και με το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας. Έτσι, σε οικογένειες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο τα παιδιά ασχολούνται λιγότερο με τα ηλεκτρονικά μέσα (1 ώρα και 37 λεπτά καθημερινά) σε σύγκριση με τα παιδιά οικογενειών χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου που περνούν τουλάχιστον 2 ώρες και 50 λεπτά μπροστά σε κάποια οθόνη.