Στο εθνικό τυπογραφείο η προκήρυξη των 1116 θέσεων σε φορείς Υγείας

12-03-2019

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2019, προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο . Δείτε τον Πίνακα θέσεων