Ευρωπαϊκός “συναγερμός” για το αλκόολ

26-12-2016

«Συναγερμό» για τις βλάβες που προκαλεί το αλκοόλ σε Υγεία και Οικονομία σήμανε η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα στοιχεία άλλωστε είναι αποκαλυπτικά: οι δαπάνες που οφείλονται στην κατάχρηση αλκοόλ ανέρχονται σε € 155,8 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. Το αλκοόλ απορροφά το 2-3% του ΑΕΠ, κυρίως, από την απώλεια παραγωγικότητας, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων υποστήριξε χθες ένα ψήφισμα για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία από το αλκοόλ για το 2016-2022. Το ψήφισμα τονίζει επίσης τη σημασία της καλύτερης επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών και των διατροφικών πληροφοριών.

 Το ψήφισμα θα πρέπει τώρα να κατατεθεί προς έγκριση από την ολομέλεια της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νέα στρατηγική της ΕΕ για το αλκοόλ θα πρέπει να ενισχύσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τα αλκοολούχα ποτά και να βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις να μειώσει σημαντικά τους κινδύνους του οινοπνεύματος και τις σχετικές δαπάνες.