“Φάντασμα” ο ένας στους τρεις ψυχικά ασθενείς που επιχορηγεί το κράτος

26-12-2016

Ασθενείς «φαντάσματα» ακόμη και …νεκροί, νοσηλεύονται σε μονάδες ψυχικής υγείας που επιχορηγούνται από το κράτος! Ένας στους τρεις ασθενείς που έχουν δηλωθεί από τις μονάδες, δεν υπάρχει, όπως προέκυψε από τον έλεγχο του υπουργείου Υγείας. 

Το Πόρισμα ελέγχου παρουσίασε την Τετάρτη η υφυπουργός Υγείας Ζέττα Μακρή η οποία ανακοίνωσε ότι ο φάκελος θα κατατεθεί στον εισαγγελέα ενώ θα επιστραφούν και όλα τα χρήματα που παράνομα έλαβαν οι μονάδες.Όπως είπε η κ. Μακρή, ο έλεγχος διενεργήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία που υποβάλλονταν στο υπουργείο Υγείας για να επιχορηγηθούν οι μονάδες ψυχικής υγείας Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ήταν αληθή και αφορούσαν τον αριθμό των ασθενών, που δηλώνονταν. Ο έλεγχος διετάχθη από την Υφυπουργό Υγείας κυρία Ζέττα Μ. Μακρή, διότι υπήρχαν ενδείξεις παρατυπιών σε προγενέστερο έλεγχο των στοιχείων από την Υπηρεσία. 

Ο έλεγχος αφορούσε την περίοδο από τον Ιούλιο 2013 έως και τον Απρίλιο 2014 και διενεργήθηκε στο σύνολο των Φορέων δηλαδή σε εξήντα οκτώ (68) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι λειτουργούν διακόσιες εβδομήντα δύο (272) μονάδες για ψυχικά πάσχοντες. Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας, διενήργησε έλεγχο σε συνολικά 37.154 δηλωθέντες ως ψυχικά πάσχοντες, οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν από τις επιχορηγούμενες Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Τον Μάιο του 2014, ζητήθηκαν από τις Μονάδες, τα πλήρη στοιχεία των ασθενών που επισκέφτηκαν ή διέμειναν στις Μονάδες, κατά τη διάρκεια του δεκαμήνου (Ιούλιος 2013 – Απρίλιο 2014). 

Με την υποβολή των νέων αποκωδικοποιημένων ΑΜΚΑ διαπιστώθηκε ότι αυτομάτως, ο αριθμός των ασθενών μειώθηκε κατά 7.577, δηλαδή από 37.154 ΑΜΚΑ, οι ασθενείς περιορίστηκαν σε 29.577 ΑΜΚΑ. Η Διεύθυνση επεξεργάστηκε τα αποκωδικοποιημένα ΑΜΚΑ, από τα οποία 3.481 ήταν άκυρα. Ο αριθμός των ασθενών μετά τον πρώτο έλεγχο περιορίστηκε κατά 11.058 ασθενείς. Ακολούθησε δεύτερος έλεγχος σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ που αφαίρεσε άλλους 1.285 ΑΜΚΑ ως άκυρους, με το συνολικό αριθμό των ασθενών που δεν υπήρχαν να μειώθηκε κατά 12.000 άτομα (37.154 αρχικά, 24.283 ΑΜΚΑ μετά τους δύο ελέγχους).

Αξιοσημείωτο και ενδεικτικό, του τρόπου λειτουργίας είναι ότι υπήρχαν και ΑΜΚΑ που ταυτοποιήθηκαν μεν, αλλά ανήκουν σε νεκρούς και δηλώνονταν μετά το θάνατό τους. Ακολούθησε έλεγχος στα έγκυρα ΑΜΚΑ, όπου και εκεί εντοπίστηκαν άκυρα. 

Ενδεικτικά,η υφυπουργός παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία:

  • 30,54% των ΑΜΚΑ που δηλώθηκαν, δεν ανήκουν στους ασθενείς στους οποίους φαίνεται να τους παρέχονται υπηρεσίες από τις Μονάδες
  • 18,85% των ασθενών λαμβάνουν υπηρεσίες από περισσότερες της μίας μονάδες ίδιου ή διαφορετικού τύπου, το μήνα αναφοράς, γεγονός  για  το οποίο έχει δοθεί εντολή διενέργειας επιτόπιων ελέγχων.
  • 7,86% των ασθενών που διαμένουν σε μονάδες ψυχικής υγείας στεγαστικού τύπου επισκέπτονται και λαμβάνουν υπηρεσίες και από μονάδες  ανοικτού τύπου, όπως Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες. Συνεπώς καταβάλλονται χρήματα  για τον  ίδιο  ασθενή σε πολλές  μονάδες.
  • 1,31% των ασθενών διαμένουν ταυτόχρονα σε δύο μονάδες στεγαστικού τύπου (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα)
  • 1,01% των ΑΜΚΑ αντιστοιχίζονται με μη έγκυρα βάσει των στοιχείων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενώ ένα
  • 40,42 % των ΑΜΚΑ δεν εμφανίζουν  πρόβλημα

 Η κ. Μακρή ανακοίνωσε ότι το υπουργείο θα προχωρήσει στον άμεσο συμψηφισμό των ποσών που προκύπτουν από τα ευρήματα. Ο συμψηφισμός θα γίνει στην επόμενη χρηματοδότηση τον Ιούλιο του 2014. Σύμφωνα με την υφυπουργό, με το νέο τρόπο χρηματοδότησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΝΠΙΔ η σπατάλη περιορίστηκε κατά 30.000.000 € (από 90.000.000 € περίπου, σε 60.000.000 €) και με τους περαιτέρω ελέγχους, η μείωση της σπατάλης αναμένεται να περιοριστεί κατά 30% τουλάχιστον.