Φαρμακευτικές: Προθεσμία για την ένταξη στη διαδικασία τιμολόγησης νέων σκευασμάτων και ΜΗΣΥΦΑ

16-01-2018

Προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου έχουν οι φαρμακευτικές εταιρίες να ενταχθούν στη διαδικασίας τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων (προϊόντα αναφοράς, γενόσημα, υβριδικά) συνταγογραφούμενων και ΜΗΣΥΦΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων θα πρέπει να υποβάλλουν τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-12-2017.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση. Στη λίστα τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από 02-10-2017 έως 29-12-2017 και είναι πλήρη.

Σχετικά με την ανατιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων, οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 02-02-2018 να υποβάλλουν τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-12-2017.Διευκρινίζεται ότι για  την ανατιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑ, οι εταιρίες στο πεδίο της αιτούμενης χονδρικής τιμής, παρακαλούμε όπως συμπληρώσουν την τιμή παραγωγού.