“Φεύγουν” από τα φαρμακεία 216 ΜΗΣΥΦΑ

Χάπια
26-12-2016

Τα χαρακτηριστικά που κατατάσσουν ένα σκεύασμα στην υποκατηγορία Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕΔΙΦΑ), αλλά και τους κανόνες κάτω από τους οποίους αυτό θα μπορεί να διατίθεται σε χώρους εκτός φαρμακείου καθορίζει νέα Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο Ανδρέας Ξανθός.

Παρά τις έντονες διαφωνίες που εξέφρασαν, και εκφράζουν, τα μέλη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σχετικά με τη δυνατότητα αγοράς τους σε σημεία όπως super-markets και παντοπωλεία, η Αριστοτέλους σε ανακοινωσή της υπενθυμίζει πως “η δημιουργία της υποκατηγορίας των ΓΕΔΙΦΑ αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Αυγούστου του 2015 με τους Θεσμούς”.

Υπογραμμίζει, δε, πως δεδομένου ότι τέθηκαν ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, το ποσοσό των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων που θα μπορούν να διατίθενται εκτός φαρμακείων δεν ξεπερνά το 13%, βάσει της εισήγησης που κατέθεσε -και έγινε δεκτή- η ειδική Επιστημονική Επιτροπή που είχε συγκροτηθεί στον ΕΟΦ, με τη συμμετοχή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Έτσι, μετά την υιοθέτηση των προτάσεων που έγιναν κατά την κατάρτιση του σχετικού υποκαταλόγου, ο κατάλογος των ΓΕΔΙΦΑ, έτσι όπως αναφέρεται στη σχετική ΥΑ, περιλαμβάνει 216 από τα συνολικά 1.582 ΜΗΣΥΦΑ.

Τα χαρακτηριστικά

Ποιά είναι ωστόσο τα ειδοποιά  χαρακτηριστικά ενός φαρμάκου που θα περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη υποκατηγορία και κάτω από ποιές προϋποθέσεις θα μπορεί να παίρνει τον δρόμο…εκτός φαρμακείου ή νόμιμου ηλεκτρονικού φαρμακείου;

Όπως αναφέρεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο σχετικό ΦΕΚ της 18ης Ιουλίου (Αρ. Φύλλου 2219) κάθε φάρμακο μπορεί να καταταγεί περαιτέρω στην υποκατηγορία των ΓΕΔΙΦΑ “εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα, επιπρόσθετα κριτήρια”:

α) Να έχουν ήδη καταταγεί στην κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ ή να πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξής τους στα ΜΗΣΥΦΑ  και να μη συντρέχουν νεότερα επιστημονικά δεδομένα για την επανεξέταση της κατάταξής τους ως συνταγογραφούμενων.

β) Να είναι φάρμακα αντιμετώπισης προφανούς συμπτώματος (κεφαλαλγία, ναυτία κ.ά) ή περιστατικού εύκολης αντιμετώπισης (π.χ. δήγμα εντόμου).

γ) Η οδηγία του δοσολογικού σχήματος να είναι απλή ώστε να είναι εύκολο να ακολουθηθεί από τον ασθενή.

δ) Οι αλληλεπιδράσεις τους με άλλες συχνά χορηγούμενες θεραπείες (π.χ. θεραπείες για χρόνιες νόσους) να είναι ελάχιστες και, εφόσον υπάρχουν, αυτές να είναι χαμηλού κινδύνου.

ε) Οι συνθήκες φύλαξης και διακίνησης (π.χ. θερμοκρασίας, προστασίας από το φως, υγρασίας κ.λπ.) να είναι σύμφωνες με τα εγκεκριμένα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας τους.

στ) Οι συσκευασίες τους να είναι μικρές σε τέτοιο βαθμό που, σε συνδυασμό με την περιεκτικότητα, η συνολική ποσότητα του φαρμάκου να μην ξεπερνά δόση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον λήπτη.

ζ) Να μην υπάρχουν σοβαρές και τεκμηριωμένες ενδείξεις από τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά που διαθέτουν κριτική επιτροπή αξιολόγησης (peer review), για σοβαρούς κινδύνους από τη μακροχρόνια χρήση των φαρμάκων αυτών.

Παράλληλα, στο ΦΕΚ αναφέρεται πως η εξωτερική συσκευασία των ΓΕΔΙΦΑ πρέπει να φέρει ανεξίτηλο προτυπωμένο ευδιάκριτο πράσινο κύκλο, εντός του οποίου θα αναγράφεται με πορτοκαλί χρώμα  το αρκτικόλεξο «ΓΕΔΙΦΑ».

Τα σημεία διάθεσης

Η  λιανική πώληση των ΓΕΔΙΦΑ επιτρέπεται μόνο από τα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που έχουν αδειοδοτηθεί για τη λειτουργία α) υπεραγοράς τροφίμων (supermarkets) και β) παντοπωλείου.

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να βρίσκονται σε διαχωρισμένο χώρο από τα υπόλοιπα προϊόντα και να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Θα πρέπει, δε, να φυλάσσονται σε διακριτό χώρο, με ευκρινή σήμανση «Φάρμακα Γενικής Διάθεσης- ΓΕΔΙΦΑ».

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο και σε σημείο εμφανές για τον καταναλωτή θα τοποθετείται πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 15Χ25 εκ., όπου θα αναφέρεται: “Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι σε χώρο εκτός  φαρμακείου, επιτρέπεται η πώληση μόνο φαρμάκων που φέρουν στην εξωτερική τους συσκευασία πράσινο κύκλο εντός του οποίου αναγράφεται «ΓΕΔΙΦΑ» με πορτοκαλί χρώμα και προειδοποιεί ότι η αλόγιστη χρήση φαρμάκων εγκυμονεί κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών χρήσης κάθε φορά που λαμβάνεται κάποιο φάρμακο. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων σε άτομα κάτω των 18 ετών”.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι θα απαγορεύεται η πώληση άνω των 2 συσκευασιών ΓΕΔΙΦΑ ανά συναλλαγή, όπως και η πώληση φαρμάκων εξ αποστάσεως από τα καταστήματα στα οποία επιτρέπεται η λιανική διάθεση ΓΕΔΙΦΑ, πέραν των φαρμακείων, που έχουν νόμιμα πιστοποιηθεί ως ηλεκτρονικά φαρμακεία.