Φωτιές άναψε η ένταξη σε διαθεσιμότητα των γιατρών των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ

26-12-2016

Φωτιές φαίνεται ότι έχει ανάψει η ένταξη σε διαθεσιμότητα των γιατρών του ΕΣΥ που προέρχονται από τα νοσοκομεία του πρώην ΙΚΑ.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο η διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων γιατρών δημιουργεί νέες περιπέτειες στην περίθαλψη των ασφαλισμένων και αποδυναμώνει σημαντικά τμήματα των νοσοκομείων.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μάλιστα εκφράζει την έντονη αντίθεσή του και τη διαμαρτυρία του για την αιφνιδιαστική και χωρίς σχετική ενημέρωση θέση σε διαθεσιμότητα για τους ιατρούς των πρώην Νοσοκομείων του ΙΚΑ, οι οποίοι εντάχθηκαν στα Νοσοκομεία αναφοράς του ΕΣΥ. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί το Υπουργείο Υγείας  όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, να αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι στους ιατρούς, αλλά και τους ασθενείς αυτών των Νοσοκομείων, και  να επαναφέρει άμεσα στις θέσεις του το προσωπικό αυτό, το οποίο είναι και υψηλού επιπέδου και αναγκαίο. Από τη μεριά του βέβαια το υπουργείο, διαμηνύει ότι από τις 8 Απριλίου που θα ξεκινήσει η διαδικασία της διαθεσιμότητας τα κενά θα καλυφθούν με εσωτερικές μετακινήσεις.

Πόσο αιφνιδιαστική όμως ήταν η ένταξη των συγκεκριμένων γιατρών σε καθεστώς διαθεσιμότητας; Εξάλλου είναι γνωστό ότι με τους συγκεκριμένους γιατρούς  υπάρχει εδώ και καιρό θέμα. Οι περίπου 250 γιατροί που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ με νόμο Λοβέρδου είχαν τρεις προνομιακές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους συναδέλφους τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Πρώτον είχαν δικαίωμα να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, δεύτερον είχαν μειωμένο ωράριο και τρίτον δε χρειαζόταν να περάσουν από κρίση συμβουλίου προκειμένου να ενταχθούν ή να προαχθούν βαθμολογικά. Μάλιστα υπάρχει συγκεκριμένη περίπτωση όπου σε νοσοκομειακή κλινική συνταξιοδοτείται ο διευθυντής και τη θέση επρόκειτο να καταλαβει γιατρός από νοσοκομείο του ΙΚΑ με βαθμό διευθυντή ενώ υπάρχει α΄ επιμελητής της συγκεκριμένης κλινικής που έχει περάσει δύο φορές από κρίση.

 Μάλιστα η ΕΙΝΑΠ είχε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της από 13/12/2012 απόφασης του τότε υπουργού Υγείας και ζητούσε την ακύρωσή της. Η υπόθεση έχει εκδικαστεί και σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.

Στην προσφυγή τους επισημαίνουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί Αθήνας και Πειραιά, ότι οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν μειωμένο ωράριο και δικαίωμα διατήρησης και εκμετάλλευσης ιδιωτικού ιατρείου, εντάχθηκαν στο ΕΣΥ χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 Από την άλλη οι γιατροί του ΕΣΥ οι οποίοι προσλήφθηκαν και υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά την επιλογή τους από τα αρμόδια συμβούλια, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ διορίστηκαν σε κενή οργανική θέση του ΕΣΥ και προάγονται στον ανώτερο βαθμό ύστερα από κρίση συμβουλίου. Αντίθετα, για τους γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την τότε υπουργική απόφαση λαμβανόταν υπ’ όψιν για την ένταξή τους σε βαθμούς του ΕΣΥ μόνο η προϋπηρεσία από τη στιγμή που πήραν την ειδικότητά τους, η οποία έχει ως αφετηρία την ημερομηνία λήψης της ειδικότητάς τους.

 Η κατηγορία των γιατρών των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ ήταν μία από τις πολλές ταχύτητες γιατρών του ΕΣΥ και μάλιστα προνομιακή, και ερχόταν σε αντίθεση με την πάγια θέση της ΟΕΝΓΕ η οποία είναι κατηγορηματική: όλοι οι γιατροί στο ΕΣΥ θα πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ώστε να μην υπάρχουν γιατροί διαφορετικών ταχυτήτων στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Οπότε από τη στιγμή που για όλους τους γιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ζητήθηκε να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα έπρεπε να ζητηθεί και από τους συγκεκριμένους γιατρούς. Μάλιστα είναι και μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα ούτως ώστε και αυτοί οι γιατροί εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν εμπειρία 20 και 25 χρόνων να κατοχυρώσουν και να διασφαλίσουν τιις θέσεις τους.