Φρένο στις μετακινήσεις προσωπικού φέρνει η νέα τροπολογία

26-12-2016

«Φρένο» στις μετακινήσεις και μεταθέσεις του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού βάζει τροπολογία του υπουργείου Υγείας, η οποία θα συζητηθεί την Παρασκευή στη Βουλή. Συγκεκριμένα, στην τροπολογία προβλέπεται υποχρεωτική παραμονή στη θέση, από 2 έως 10 χρόνια, ενώ διαμορφώνεται το πλαίσιο για μετακινήσεις και αποσπάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται μετάθεση, μετάταξη ή απόσπαση του προσωπικού, πριν παρέλθει διετία από τον διορισμό του. Μετά τη διετία, επιτρέπεται η μετακίνηση έπειτα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των φορέων προέλευσης και υποδοχής.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η μετάθεση θα γίνεται με απλή έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης του νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του φορέα. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για μετακινήσεις μεταξύ νοσοκομείων παραμεθόριων περιοχών.

Αντίθετα, όσοι μετατίθενται σε νοσοκομεία παραμεθόριων περιοχών, υποχρεούνται να παραμένουν στην υπηρεσία για δέκα χρόνια.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο μετατιθέμενος καταστεί πολύτεκνος μετά τη μετακίνησή του, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον φορέα υποδοχής μειώνεται στα πέντε έτη, εάν η μετακίνηση αφορά μη νοσηλευτική υπηρεσία και στα τρία έτη, στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνει μεταξύ νοσοκομείων του ΕΣΥ.

 Η μετάταξη και απόσπαση νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Προβλέπεται επίσης ότι νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό που είναι σύζυγοι ενστόλων, επιτρέπεται να αποσπώνται κατά σειρά προτεραιότητας στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος. Οι πολύτεκνοι μετατίθενται, αποσπώνται ή μετατάσσονται μετά από αίτησή τους, η οποία θα εξετάζεται κατά προτεραιότητα.

Τέλος, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη προσωπικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, Υγειονομικές Περιφέρειες και εποπτευόμενους φορείς, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων και κατόπιν γνώμης των υπηρεσιακών συμβουλίων προέλευσης και υποδοχής.