Για ποιους λόγους παρατείνει ο Πολάκης για δύο μήνες το σημερινό καθεστώς αποζημιώσης γυαλιών

02-08-2018

Παράταση δύο μηνών στο σημερινό καθεστώς αποζημίωσης των γυαλιών οράσεως από τον ΕΟΠΥΥ, προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Σύμφωνα με την απόφαση η οποία δημοσιοποιήθηκε μία μέρα πριν την έναρξη του νέου συστήματος, η ημερομηνία εφαρμογής «μετατίθεται την 1η Οκτωβρίου 2018».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Healthview η παράταση αποφασίστηκε για δύο λόγους:

α) εξαιτίας της καθολικής άρνησης των οπτικών να εφαρμόσουν το νέο σύστημα αποζημίωσης καθώς και

β) του κινδύνου να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, σε μια περίοδο μάλιστα που αναμένεται αυξημένη ταλαιπωρία λόγω της εφαρμογής του θεσμού του οικογενειακού ιατρού.

Υπενθυμιζεται ότι με το νέο σύστημα η αποζημίωση των γυαλιών οράσεων γίνεται με voucher, δηλαδή χωρίς προπληρωμή από τον πολίτη. Συγκεκριμένα, η χορήγηση και αποζημίωση γίνεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, από πιστοποιημένο στο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ ιατρό-οφθαλμίατρο και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από ελεγκτή ιατρό.

Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής, εκδίδεται βεβαίωση, ως παράρτημα της γνωμάτευσης, η οποία έχει την περιγραφή «Βεβαίωση Αποζημίωσης», φέρει ως διακριτικό το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ, έναν μοναδικό αριθμό (barcode) καθώς και το όνομα, επίθετο και ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Επί της βεβαίωσης προσδιορίζεται το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό, και το οποίο φέρει τη λεκτική περιγραφή «ανώτατο αποζημιούμενο ποσό». Τη βεβαίωση υπογράφει ηλεκτρονικά ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, και παραδίδεται στον δικαιούχο περίθαλψης.

Στη βεβαίωση προβλέπεται ευδιάκριτο πεδίο υπογραφής του δικαιούχου προκειμένου να το υπογράψει και στη συνέχεια να την καταθέσει σε κατάστημα οπτικών, που λειτουργεί νόμιμα, ώστε να λάβει την παροχή που δικαιούται. Εν συνεχεία και κατόπιν υποβολής σε μηνιαία βάση από το κατάστημα οπτικών ειδών, των ιατρικών γνωματεύσεων, των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων και του τιμολογίου που αντιστοιχεί σε αυτά, το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση αποζημιώνεται απευθείας από τον Οργανισμό στον πάροχο οπτικών ειδών. Η μηνιαία υποβολή θα κατατίθεται στον ΕΟΠΥΥ μέχρι την 20η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα.