Για την κωλυσιεργία από το υπουργείο Υγείας διαμαρτύρεται η Πανελλήνια Ένωση ΜΗΝ

Υπουργείο Υγείας
13-03-2019

 

 

Η Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Π.Ε.Μ.Η.Ν.), εκφράζει με ανακοίνωσή της την Τετάρτη 13 Μαρτίου την έντονη διαμαρτυρία της για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κωλυσιεργία που υπάρχει από το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με φλέγοντα ζητήματα που αφορούν στη σωστή αντιμετώπιση ιατρικών παθήσεων στην Οφθαλμολογία.

Ειδικότερα, η ΠΕΜΗΝ αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

1.       Σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που εκτελούνται στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) με τη χρήση φαρμάκων 1Α αποκλειστικής νοσοκομειακής χρήσης, βρισκόμαστε ακόμα, εν αναμονή της αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Υγείας, ύστερα από τη σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 9 μήνες, από τη δημοσίευση του σχετικού Νόμου 4549/2018.

2.       Σχετικά με τη δυνατότητα των Μ.Η.Ν  να συνάπτουν συμβάσεις με ασφαλιστικούς φορείς, ο ίδιος νόμος 4549/18 στο άρθρο 122 προβλέπει την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων θα αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν και εν συνέχεια την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Υπογραμμίζουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 4549/2019 (ΦΕΚ Α 105/14.6.2018), η απόφαση αυτή «εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Παρ’ όλ’ αυτά, εννέα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης, όχι μόνο δεν εκδόθηκαν οι αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις αλλά, ακόμα χειρότερα, το Υπουργείο Υγείας, κωφεύει στις εκκλήσεις να υπάρξει συνάντηση, με την Π.Ε.Μ.Η.Ν (Φορέας εκπροσώπησης των Μ.Η.Ν.) ώστε να αποσαφηνιστεί επιτέλους, το  σημαντικό αυτό θέμα.

Η αδικαιολόγητη αυτή κωλυσιεργία που είναι εις βάρος του ασθενή, αφήνει εύλογα ερωτηματικά, για σκοπιμότητες που μπορεί να εξυπηρετεί…

Καλούμε  για άλλη μία φορά ,τους αρμόδιους φορείς και προσωπικά τον Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό, να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, για την αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση που επιβαρύνει τους ασθενείς και δυσχεραίνει τη θεραπεία τους.

Ζητούμε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό, ώστε να κλείσει αυτή η σημαντική εκκρεμότητα.