H Sobi δημοσιεύει την έκθεση για το πρώτο τρίμηνο του 2024

17-05-2024

Δυναμικές πωλήσεις που αντανακλούν την ισχύ του εταιρικού χαρτοφυλακίου

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2024.

 Πρώτο τρίμηνο του 2024

 • Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 19%, 20% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, (CER)1, και ανήλθαν σε 6.256 εκατ. SEK (5.239)
 • Τα έσοδα του τομέα Αιματολογίας αυξήθηκαν κατά 46% σε CER και ανήλθαν σε 4.075 εκατ. SEK (2.815), αποτυπώνοντας ανάπτυξη σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα η οποία υπαγορεύτηκε από τις υψηλές πωλήσεις του avatrombopag ύψους 756 εκατ. SEK (475), τις πωλήσεις του pacritinib ύψους 320 εκατ. SEK (—) και τις πωλήσεις του pegcetacoplan ύψους 240 εκατ. SEK (95)
 • Τα έσοδα του τομέα Ανοσολογίας μειώθηκαν κατά 11% σε CER, φτάνοντας στα 1.908 εκατ. SEK (2.151), μείωση που υπαγορεύτηκε από σημαντική πτώση των πωλήσεων του palivizumab φτάνοντας τα 520 εκατ. SEK (1.398), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις ισχυρές πωλήσεις του emapalumab ύψους 438 εκατ. SEK (219) και τα δικαιώματα του nirsevimab ύψους 318 εκατ. (—)
 • Τα έσοδα από τα φάρμακα του στρατηγικού χαρτοφυλακίου υπερδιπλασιάστηκαν εντός του τριμήνου και ανήλθαν σε 2.193 εκατ. SEK (794), υπαγορεύοντας το μεγαλύτερο ποσοστό της ανάπτυξης. Το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο σημείωσε αύξηση της τάξης του 177% σε CER και συνέβαλε στον περαιτέρω μετασχηματισμό της εταιρείας
 • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2 ισούται με 37% (40), εξαιρουμένων των στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC)2. Το EBITA ισούται με 2.177 εκατ. SEK (2.121) και αντιστοιχεί σε περιθώριο 35% (40). Το EBIT ισούται με 1.313 εκατ. SEK (1.495)
 • Τα έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης ανήλθαν σε 2,35 SEK (3,44)3. Tα προσαρμοσμένα EPS προ μείωσης1 ανήλθαν σε 2,70 (3,44)3. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 2.256 εκατ. SEK (1.983)

 Οικονομική πρόβλεψη για το 2024

 •  Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER
 • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται να φτάσει στο 30% των εσόδων

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 

1ο τρίμηνο 1ο τρίμηνο Πλήρες έτος
Ποσά σε εκατ. SEK 2024 2023 Μεταβολή 2023
Συνολικά έσοδα 6.256 5.239 19% 22.123
Μεικτό κέρδος 4.707 4.172 13% 17.128
Μεικτό περιθώριο1 75% 80% 77%
Προσαρμοσμένο μεικτό περιθώριο1 76% 80% 78%
EBITA1 2.177 2.121 3% 7.075
Προσαρμοσμένο EBITA1,2 2.331 2.121 10% 7.494
Περιθώριο EBITA1 35% 40% 32%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2 37% 40% 34%
Κέρδη για το χρονικό διάστημα 800 1.067 -25% 2.409
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK3 2,35 3,44 -32% 7,47
Έσοδα ανά μετοχή προσαρμοσμένα, προ μείωσης, SEK1,2,3 2,70 3,44 -21% 8,55
 1.  Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM).
 2. Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC).
 3. Τα συγκριτικά ποσά έχουν δεχτεί προσαρμογή ώστε να συμπεριλάβουν το στοιχείο της δωρεάν έκδοσης όσον αφορά την έκδοση δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκε το 2023.

Το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο των φαρμάκων της Sobi περιλαμβάνει το pegcetacoplan, το avatrombopag πλην της αγοράς της Κίνας, τα emapalumab, pacritinib και loncastuximab tesirine, καθώς και τα δικαιώματα από τις πωλήσεις της Sanofi για τα efanesoctocog alfa και nirsevimab.