Η “ακτινογραφία” των σχολείων ειδικής αγωγής

09-12-2020

Περισσότερα από 11.500 παιδιά φοιτούν στα σχολεία ειδικής αγωγής, με επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών τη νοητική υστέρηση – σε ποσοστό 35%- και αμέσως επόμενη τον αυτισμό – σε ποσοστό 31,4%.

Μάλιστα το περασμένο εκπαιδευτικό έτος, οι μαθητές παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 7,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα παραπάνω στοιχεία ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και αφορούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) λήξης σχολικού έτους 2018/2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

α) Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2018/2019 ανέρχονταν σε 294 έναντι 297 κατά το σχολικό έτος 2017/2018. Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2018/2019 ανέρχονταν σε 194 έναντι 188 κατά το σχολικό έτος 2017/2018.

β) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2018/2019 αυξήθηκε κατά 8,0% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 7,4% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2017/2018.

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2018/2019 παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 7,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2017/2018. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών το 67,1% αποτελούσαν οι άρρενες μαθητές και το 32,9% οι θήλεις.

δ) Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν η νοητική υστέρηση σε ποσοστό 35,0% και η αμέσως επόμενη ήταν ο αυτισμός σε ποσοστό 31,4%.

ε) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2018/2019 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,63 μαθητές, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2017/2018 ήταν 1 προς 2,69.

στ) Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,7% του σχολικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας. Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκέντρωσε το 16,9%.