Η έλλειψη πόρων αφήνει τους χρήστες ουσιών αβοήθητους

26-12-2016

Δραματική αύξηση παρουσιάζουν οι λίστες υποκατάστασης οπιοειδών ενώ καινοτόμες πρακτικές όπως ο Εποπτευόμενος Σταθμός  «Οδυσσέας» έκλεισε εν μία νυκτί μετά από δέκα μήνες επιτυχούς λειτουργίας. Λόγω κρίσης. Την ίδια στιγμή, η διανομή υλικού ασφαλέστερης χρήσης απειλείται και πρακτικές όπως η διανομή ναλοξόνης για την αντιμετώπιση περιστατικών υπερδοσολογίας που έχουν αποδειχθεί σωτήριες για τη ζωή ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, δεν υιοθετούνται από την ελληνική πολιτεία. 

Τα παραπάνω καταγγέλλουν οι οργανώσεις: Διογένης, Πρωτοβουλία Διαλόγου για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη, Θετική Φωνή, Κέντρο Ζωής, Praksis, Προμηθέας, Σύλλογος Ασθενών Ήπατος, Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, με αφορμή την 7η Μαΐου, Διεθνή Ημέρα Μείωσης της βλάβης. 

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουν το δικαίωμά των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στην υγεία και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας χωρίς διακρίσεις. 

Στην Ελλάδα,  παρόλο  που οι παρεχόμενες υπηρεσίες Μείωσης της βλάβης υλοποιούνται από κρατικούς κυρίως φορείς και ΜΚΟ σε ικανοποιητικό βαθμό, οι συνθήκες οικονομικής ύφεσης εμποδίζουν τη διεύρυνση και προσαρμογή τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες  των ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών. 

Την περίοδο 2012-2014 υλοποιήθηκαν περισσότερες νέες παρεμβάσεις Μείωσης  της βλάβης και άμεσης πρόσβασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κυρίως από τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ, με τη χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις υπηρεσίες δε συνεχίζουν να λειτουργούν το 2015 λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, και δυστυχώς οι επιπτώσεις  ήδη  έχουν  γίνει αισθητές τόσο στους ίδιους τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ουσιών όσο και στις υπηρεσίες υγείας. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το έτος 2013, η εκτίμηση του συνολικού αριθμού χρηστών ηλικίας 15-64 ετών με κύρια ουσία την ηρωίνη είναι 16.162, και μόνο περίπου οι  5.000 προσέγγισαν  το 2013 τα προγράμματα θεραπείας ή μείωσης της βλάβης.