Η επανάσταση στον προγεννητικό έλεγψο

26-12-2016

Για πολά χρόνια ο μόνος τρόπος να ενημερθείτε για τα χρωμοσώματα του εμβρύου ήταν μέσω κάποιας επεμβατικής διαδικασίας, όπως η αμνιοπαρακέντηση ή η βιοψία χοριονικών λαχνών (CVS). Αυτές οι αναλύσεις παρέχουν πολλές πληροφορίες αλλά οι επεμβατικές διαδικασίες συνδέονται με ένα μικρό ρίσκο αποβολής.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την νέα εξέταση αίματος που μπορεί να προσφέρει ακίνδυνα όλες τις παραπάνω πληροφορίες εδώ.