Η MSD ανακοίνωσε την Πώληση του Τμήματος Καταναλωτικών Προϊόντων Φροντίδας Υγείας στην Bayer έναντι 14,2 δισ. δολαρίων

26-12-2016

Η MSD, γνωστή ως Merck στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ανακοίνωσε σήμερα ότι ήρθε σε οριστική συμφωνία πώλησης του Τμήματος Καταναλωτικών Προϊόντων Φροντίδας Υγείας στη φαρμακευτική εταιρεία Bayer έναντι τιμήματος 14,2 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία προβλέπει ότι όλος ο επιχειρηματικός τομέας της MSD που αφορά τα ΜΗΣΥΦΑ περνά στην Bayer, συμπεριλαμβανομένων και των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων συνταγογράφησης για τα φαρμακευτικά προϊόντα Claritin® και Afrin®.

 Ταυτόχρονα με την παραπάνω συμφωνία, ανακοινώθηκε και η στρατηγική συνεργασία των δύο εταιριών σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξέλιξη και προώθηση νέων θεραπειών για την καρδιαγγειακή νόσο. Οι δύο εταιρίες θα προβούν από κοινού στην κλινική ανάπτυξη, τη διάθεση και την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου των ρυθμιστών διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης, ενώ θα μοιράζονται εξίσου το κόστος και τα κέρδη από τη συνεργασία, εφαρμόζοντας μια κοινή στρατηγική ανάπτυξης και εμπορικής πολιτικής. Σε αντάλλαγμα αυτών των ευρέων δικαιωμάτων συνεργασίας, η Bayer θα λάβει εκ των προτέρων αμοιβή 1 δισ. δολαρίων με δυνατότητα για επιπλέον εισπράξεις ύστερα από την επίτευξη συμφωνημένων στόχων πωλήσεων.

 «Η πώληση των δραστηριοτήτων του Τμήματος Καταναλωτικών Προϊόντων Φροντίδας Υγείας έρχεται να ενισχύσει την προσπάθειά μας για την διασφάλιση ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων το οποία  υποστηρίζουν τη βασική στρατηγική μας, κατέχουν ηγετική θέση στην βιομηχανία και παράγουν μακροχρόνια αξία στους μετόχους μας», δήλωσε ο Kenneth C. Frazier, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Merck, συμπληρώνοντας πως «μέσα από αυτή την στρατηγική συνεργασία, ενισχύουμε τη δυναμική μας και ερχόμαστε πιο κοντά στον στόχο μας, δηλαδή να είμαστε η κορυφαία βιοφαρμακευτική εταιρεία στον τομέα της έρευνας, μέσω στοχευμένων επενδύσεων που θα ενδυναμώσουν και θα εξελίξουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας. Το αντίτιμο που λαμβάνουμε από την πώληση αυτή, αποτελεί φόρο τιμής στους συναδέλφους μας, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική επιχειρηματική δραστηριότητα που προσφέρει  αξιόπιστες και γνωστές μάρκες προϊόντων, και πλαισιώνεται από μια ομάδα ταλαντούχων ατόμων». Αναφορικά με τη στρατηγική συνεργασία των δύο εταιριών, ο κ. Frazier δήλωσε ότι «τόσο η Merck όσο και η Bayer, έχουν μία μακρά ιστορία ανάπτυξης και προώθησης καινοτόμων προϊόντων για την κάλυψη σημαντικών ιατρικών αναγκών. Η συνεργασία μας με την Bayer στηρίζεται στην δυναμική των δύο εταιριών και ανυπομονούμε για την συνεργασία στον τομέα των ρυθμιστών  διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης».

 «Το Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων Φροντίδας Υγείας της MSD αποτελεί έναν ισχυρό επιχειρηματικό τομέα, που περιλαμβάνει καθιερωμένα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως τα Claritin®, Afrin® και Coppertone, προϊόντα με ηγετική θέση  στις αντίστοιχες κατηγορίες τους», δήλωσε ο Δρ Marijn Dekkers, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer. «Ο συνδυασμός των προϊόντων του χαρτοφυλακίου του Τμήματος Καταναλωτικών Προϊόντων Φροντίδας Υγείας της MSD και η γεωγραφική απήχησή τους, μαζί με αυτά της Bayer, θα δημιουργήσουν ένα δυνατό παγκόσμιο τομέα καταναλωτικών προϊόντων φροντίδας υγείας, ο οποίος θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η ταλαντούχα ομάδα της MSD με τις σημαντικές επιδόσεις στην καινοτομία, θα ενώσει τις δυνάμεις της με την ισχυρή ομάδα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Bayer HealthCare

 Η συμφωνία συνεργασίας των δύο εταιριών περιλαμβάνει και το riociguat της Bayer, το πρώτο μέλος των ρυθμιστών διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης, αυτής της νέας κατηγορίας ενώσεων, η οποία έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης και είναι η πρώτη και μοναδική θεραπεία που έχει εγκριθεί για ασθενείς με χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση. Το riociguat αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, τόσο για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση όσο και για τη χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση ενώ στην Ιαπωνία μόνο για τη χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση. Επίσης η συνεργασία περιλαμβάνει και την κλινική ανάπτυξη του vericiguat, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται σε κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙ, για την επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς και τα δικαιώματα προαιρετικής συμμετοχής για την πρώιμη φάση ανάπτυξης και άλλων ρυθμιστών διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης στην Bayer. Η MSD με τη σειρά της θα διαθέσει τους ρυθμιστές σε πρώιμο στάδιο με παρόμοιους όρους.

 Το riociguat θα συνεχίσει να κυκλοφορεί στην Αμερική από την η Bayer, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο θα διατίθεται από  την MSD. Αντίστοιχα, το vericiguat και άλλα πιθανά προαιρετικής συμμετοχής προϊόντα, θα κυκλοφορούν στην Αμερική από την MSD και στον υπόλοιπο κόσμο από την Bayer. Για όλα τα προϊόντα, διαθέσιμα και υπό ανάπτυξη, που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, οι δύο εταιρείες θα μοιράζονται το κόστος ανάπτυξης και τα κέρδη από τις πωλήσεις και θα έχουν το δικαίωμα να συνεργαστούν για την από κοινού προώθηση σε περιοχές όπου δεν κατέχουν ηγετική θέση .

  Η MSD εκτιμά πως οι εισπράξεις μετά τη φορολόγηση, από την πώληση του Τμήματος Καταναλωτικών Προϊόντων Φροντίδας Υγείας θα κυμανθούν μεταξύ 8 με 9 δισ δολάρια. Η εταιρεία, συνεπής με τη στρατηγική της για ορθολογική κατανομή των κεφαλαίων της, θα χρησιμοποιήσει τις εισπράξεις αυτές, προκειμένου να ενισχύσει τομείς που παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως ο MK-3475, για να αυξήσει τα διαθέσιμα για τη γραμμή ανάπτυξης νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας και για να συνεχίσει να προσφέρει μοναδικές αποδόσεις κεφαλαίου στους μετόχους της.

Η MSD αναμένεται να ολοκληρώσει την πώληση του Τμήματος Καταναλωτικών Προϊόντων Φροντίδας Υγείας, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2014, εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι νομικές προϋποθέσεις και οι αντίστοιχες ρυθμιστικές εγκρίσεις Η εταιρεία σχεδιάζει να επικαιροποιήσει το οικονομικό πλάνο του 2014, μετά το κλείσιμο της συμφωνίας.