Η ομάδα συντονισμού των μεταρρυθμίσεων Υγείας

26-12-2016

Στη συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού των Μεταρρυθμίσεων Υγείας, προχώρησε ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης. Επικεφαλής της Ομάδας ορίστηκε ο κ. Χρυσόστομος Γούναρης, Υποδιοικητής, 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και μέλη: 

Θεοδωράκης Παύλος, Διοικητής, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Πανουσοπούλου Μαρία, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας και Πρόεδρος Υποεπιτροπής Φαρμάκου Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ΕΟΠΥΥ, Ράπτη Ζωή, Δικηγόρος Αθηνών – μέλος Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, Τσάγκαρη Έλενα,  Διευθύνων Σύμβουλος, Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Παπανότη Βασιλική, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων Υπουργείου Υγείας, Λυκοστράτης Κωνσταντίνος, Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Υγείας, Ζησιμοπούλου Ορέστεια-Δήμητρα, Οικονομολόγος Υγείας, Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Υγείας.

Έργο της ομάδας είναι η συνεργασία με την TFGR, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Εκπροσώπους της Γερμανικής Κυβέρνησης, Εκπροσώπους των κρατών της ΕΕ αλλά και άλλων χωρών εκτός ΕΕ καθώς και τοπικών και διεθνών εμπλεκόμενων μερών που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος Υποστήριξης του τομέα υγείας 2013-2015 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Υγεία εν Δράσει. Ρόλος της ομάδας είναι ο συντονισμός των επιτροπών που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει», η υποστήριξη της Επιτελικής Επιτροπής Μεταρρύθμισης Υγείας και ο συντονισμός μεταξύ των δράσεων της Πρωτοβουλίας εν Δράσει και του Προγράμματος Υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων του τομέα υγείας 2013 – 2015 στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει