Η ΠΑΣΙΔΙΚ καλεί επειγόντως το νέο πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Τέλος η πίστωση χρόνου από τους παρόχους Υγείας προς τον νέο πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αίτημα συνάντησης με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για προβλήματα «άκρως επείγοντα που απαιτούν άμεσα λύση». Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων, τα προβλήματα αυτά αφορούν στην «εκτέλεση του κλειστού προϋπολογισμού για τον τρέχον έτος., αλλά και για τα επόμενα τρία χρόνια, με σωστό και δίκαιο τρόπο που θα επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας των εργαστηριακών μονάδων οι οποίες εξυπηρετούν πάνω από το 90% των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και η υπογραφή μίας νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων παροχής εργαστηριακής ιατρικής και του Οργανισμού, η οποία μετά από επτά παρατάσεις λήγει στο τέλος του έτους».

Ο ΠΑΣΙΔΙΚ ζητά άμεσα συνάντηση με τον κ. Μπερσίμη (εντός των προσεχών ημερών) «για να δρομολογήσουμε τις λύσεις εκείνες οι οποίες θα ωφελήσουν πρωτίστως τους ασφαλισμένους και δευτερευόντως τις ιδιωτικές διαγνωστικές μονάδες (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) με τις οποίες συνεργάζεστε και οι οποίες όπως προαναφέραμε, είναι στην ουσία οι μοναδικές που παρέχουν υπηρεσίες διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής τάχιστα και αξιόπιστα, στους ασφαλισμένους του Οργανισμού του οποίου έχετε την ευθύνη».