Η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ καταγγέλλει γιατρούς του “Θριασίου” για εργασιακή παρενόχληση νοσηλευτών

27-06-2018

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία (ΠΑΣΥΝΟ) – ΕΣΥ καταγγέλλει και καταδικάζει την Τετάρτη 27 Ιουνίου απερίφραστα, με ανακοίνωσή της, “την εξοργιστική συνεχιζόμενη εργασιακή παρενόχληση διευθυντών Ιατρών του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» προς τους προϊσταμένους νοσηλευτές των τμημάτων που αρνήθηκαν να συνεχίσουν να ασκούν το αλλότριο και παράνομο έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης”.

Η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ συνεχίζει ως εξής στην ανακοίνωση – καταγγελία της:

“Οι κύριοι διευθυντές που με περισσό θράσος αρνούνται να κατανοήσουν ότι το νοσοκομείο που εργάζονται ΔΕΝ είναι το ιδιωτικό τους ιατρείο και ότι οι Νοσηλευτές που διοικούν τα τμήματα στα οποία είναι διευθυντές οι ίδιοι, είναι απολύτως ανεξάρτητοι και ισότιμοι με αυτούς, έχουν υπερβεί την κόκκινη γραμμή της επαγγελματικής ευπρέπειας και της επιθυμητής εργασιακής ειρήνης. Οι εν λόγω κύριοι, δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να υποδεικνύουν στη διοίκηση και στη Διεύθυνση της Ν.Υ. να μετακινήσει προϊσταμένους από το ένα τμήμα στο άλλο, σαν να επρόκειτο για δικούς τους υπαλλήλους.

Τέλος συγχαίρουμε την διοίκηση του νοσοκομείου, την Διευθύντρια της ΝΥ για την άψογη στάση τους και βέβαια όλους τους προϊστάμενους του Θριάσιου για την ανυποχώρητη βούλησή τους να εκτελούν μόνο αυτά που ο νόμος τους καθορίζει ως επαγγελματικά τους καθήκοντα”.