Η ρανιμπιζουμάμπη τώρα διαθέσιμη και σε προγεμισμένη σύριγγα

26-12-2016

Η φαρμακευτική εταιρεία Novartis ανακοίνωσε, τον Μάρτιο 2014 τη διαθεσιμότητα της ρανιμπιζουμάμπης σε προγεμισμένη σύριγγα στην ευρωπαϊκή αγορά. Με βάση αυτό η ρανιμπιζουμάμπη είναι ο πρώτος και ο μόνος παγκοσμίως αναστολέας όλων των ισομορφών VEGFA για παθήσεις της ωχράς κηλίδας προς το παρόν που διατίθεται σε προγεμισμένη φαρμακοτεχνική μορφή.

Από 16 Φεβρουαρίου 2015, αυτή η νέα μορφή της ρανιμπιζουμάμπης, είναι πλέον διαθέσιμη στους ασθενείς και επαγγελματίες υγείας και στην Ελλάδα. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για ενδοϋαλοειδική έγχυση και αποτελεί μια πρωτοποριακή τεχνολογική αλλαγή στον τρόπο ενδοϋαλοειδικής χορήγησης, η οποία στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς και στην βελτίωση της διαδικασίας χορήγησης

Συγκεκριμένα, η προγεμισμένη σύριγγα προσφέρει ευκολότερη και ασφαλέστερη χορήγηση,  μειώνοντας τα αρχικά βήματα προετοιμασίας της έγχυσης τα οποία με τη συμβατική διαδικασία γίνονται υπό μη στείρες συνθήκες. Ένα ειδικό σημείο σχεδιασμού είναι το μη ελκυόμενο έμβολό. Σε αντίθεση με τις συμβατικές σύριγγες το μη ελκυόμενο έμβολο της προγεμισμένης σύριγγας ρανιμπιζουμάμπης εμποδίζει την είσοδο μη στείρου αέρα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο επιμόλυνσης. Επιπρόσθετα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια της δοσολογίας, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η ευκολία της προετοιμασίας και της χορήγησης μειώνουν τον χρόνο αναμονής για τους ασθενείς και βελτιώνουν την εμπειρία τους από την ενδοϋαλοειδική χορήγηση.

Η ρανιμπιζουμάμπη είναι εγκεκριμένη για την θεραπεία ενηλίκων με ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου (wAMD), διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας (DME), οίδημα οφειλόμενο σε απόφραξη της κεντρικής και κλαδικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς (cRVO, bRVO), και οίδημα οφειλόμενο σε χοριοειδική νεοαγγείωση λόγω παθολογικής μυωπίας (mCNV). Κυκλοφορεί σε πάνω από 100 χώρες και έχει καλά τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας με πάνω από 12.500 ασθενείς σε κλινικά μελέτες και κλινική εμπειρία που ξεπερνάει τα 2.4 εκατομμύρια έτη ασθενών υπό θεραπεία.