Η Sobi™ δημοσιεύει την έκθεση τέταρτου τριμήνου (Q4) και πλήρους έτους για το 2020

23-02-2021

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και το πλήρες έτος 2020. Η αύξηση εσόδων για το πλήρες έτος ήταν ίση με 7% με έσοδα που ανήλθαν στα 15.261 εκατ. SEK. Το προσαρμοσμένο EBITA ανήλθε στα 6.301 εκατ. SEK, καταλήγοντας σε ένα περιθώριο προσαρμοσμένου EBITA ίσο με 41% για το πλήρες έτος.

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

• Συνολικά έσοδα ύψους 4.581 εκατ. SEK (4.890), -6% (-2% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)
• Το προσαρμοσμένο EBITA , ανήλθε σε 2.177 εκατ. SEK (2.380), με περιθώριο προσαρμοσμένου EBITA1,2 ίσο με 48% (49). Το προσαρμοσμένο EBITA εξαιρεί τον θετικό αντίκτυπο από αναστροφή υποχρεώσεων δικαιώματος υπό όρους ύψους 399 εκατ. SEK
• Έσοδα ανά μετοχή (EPS) ύψους 5,09 SEK (4,62), προ μείωσης
• Οι πωλήσεις του efmoroctocog alfa ανήλθαν στα 1.071 εκατ. SEK (1.235) και οι πωλήσεις του eftrenonacog alfa ανήλθαν στα 419 εκατ. SEK (405)
• Οι πωλήσεις του avatrombopag ανήλθαν στα 191 εκατ. SEK (34)
• Οι πωλήσεις του anakinra ανήλθαν στα 586 εκατ. SEK (396), του palivizumab στα 1.432 εκατ. SEK (1.656) και του emapalumab στα 263 εκατ. SEK (180)
• Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 858 εκατ. SEK (976)
• Η Sobi και η Apellis υπέγραψαν συνεργασία για την παγκόσμια από κοινού ανάπτυξη και την εκτός Ηνωμένων Πολιτειών εμπορική διάθεση της συστημικής pegcetacoplan σε σπάνιες νόσους που χαρακτηρίζονται από επείγουσα ανάγκη για νέες θεραπείες.

Ιανουάριος-Δεκέμβριος

• Συνολικά έσοδα ύψους 15.261 εκατ. SEK (14.248), αύξηση 7% (8% σε CER)
• Το προσαρμοσμένο EBITA1,2 ανήλθε στα 6.301 εκατ. SEK (6.145), παρουσιάζοντας αύξηση 3%, με περιθώριο προσαρμοσμένου EBITA1,2 ίσο με 41% (43)
• Κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 11,01 SEK (11.29), προ μείωσης
• Οι πωλήσεις του efmoroctocog alfa ανήλθαν σε 4.585 εκατ. SEK (4.508) και οι πωλήσεις του eftrenonacog alfa σε 1.705 εκατ. SEK (1.463)
• Οι πωλήσεις του avatrombopag ανήλθαν σε 587 εκατ. SEK (34)
• Οι πωλήσεις του anakinra ανήλθαν σε 2.079 εκατ. SEK (1.571), του palivizumab σε 2.726 εκατ. SEK (2.594 για την περίοδο 23 Ιαν.-31 Δεκ. 2019) και του emapalumab σε 609 εκατ. SEK (542)
• Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 5.214 εκατ. SEK (3.634)
Οικονομικές προβλέψεις για το 2021
• Τα έσοδα για το πλήρες έτος 2021 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 14.000-15.000 εκατ. SEK
• Το περιθώριο EBITA αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 30-35% των εσόδων

Guido Oelkers, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος:

«Το 2020 ήταν ένα έτος με ακραίες προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες. Η πανδημία λόγω της νόσου COVID-19 δημιούργησε μια κατάσταση γεμάτη προκλήσεις για το σύνολο του οργανισμού, ο οποίος έπραξε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του και να διασφαλίσει τον εφοδιασμό των ασθενών. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε σε δύο σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες που ενδυνάμωσαν τη γραμμή παραγωγής μας, ενίσχυσαν το διεθνές μας αποτύπωμα και κατέστησαν δυνατή μια ισχυρή μελλοντική ανάπτυξη. Κλείσαμε το πλήρες έτος 2020 με ισχυρά έσοδα της τάξης των 15.261 εκατ. SEK, με τους δύο τομείς της κύριας επιχειρηματικής μας δραστηριότητας να παρουσιάζουν διψήφια ανάπτυξη. Το προσαρμοσμένο EBITA αυξήθηκε κατά 3% και ανήλθε στα 6.301 εκατ. SEK».

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έκθεση, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.sobi.com/en/press-releases/sobi-publishes-report-fourth-quarter-and-full-year-2020-1886838