Η Sobi™ δημοσιεύει την έκθεση τέταρτου τριμήνου (Q4) και την ετήσια έκθεση για το 2019

25-02-2020

Με σημαντική άνοδο στα έσοδά της έκλεισε το 2019 για τη Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™).

Η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς και τα ετήσια αποτελέσματα του 2019. Η αύξηση των εσόδων για το πλήρες έτος ήταν της τάξης του 56% με έσοδα που ανήλθαν στα 14.248 εκατ. σουηδικές κορώνες (SEK).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITA) ανήλθαν σε 6.145 εκατ. SEK, καταλήγοντας σε ένα μεικτό περιθώριο κέρδους της τάξης του 43% για το πλήρες έτος.

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

 • Συνολικά έσοδα ύψους 4.890 εκατ. SEK (2.571), 90% αύξηση εσόδων για το τρίμηνο σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018 (82% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)
 • Προσαρμοσμένο EBITA , ύψους 2.380 εκατ. SEK (916), μια αύξηση της τάξης του 160%
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) ύψους 4,62 SEK (2,20)
 • Καθαρό χρέος ύψους 15.404 εκατ. SEK στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (καθαρή ταμειακή θέση ύψους 2.999 εκατ. SEK στις 31 Δεκεμβρίου 2018)
 • Οι πωλήσεις από τον Ανασυνδυασμένο Ανθρώπινο Παράγοντα Πήξης rFVIIIFc ανήλθαν στα 1.235 εκατ. SEK (945) και οι πωλήσεις από τον
 • Ανασυνδυασμένο Ανθρώπινο Παράγοντα Πήξης rFIXFc ανήλθαν στα 405 εκατ. SEK (303)
 • Οι πωλήσεις από το emapalumab ανήλθαν στα 180 εκατ. SEK, από το palivizumab στα 1.656 εκατ. SEK, ενώ από το anakinra ανήλθαν στα 396 εκατ. SEK (335)
 • Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Dova Pharmaceuticals™

Ιανουάριος-Δεκέμβριος

 • Συνολικά έσοδα ύψους 14.248 εκατ. SEK (9.139), 56% αύξηση εσόδων για το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου σε σύγκριση με το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 (48% σε CER)
 • Προσαρμοσμένο EBITA ύψους 6.145 εκατ. SEK (3.571), μια αύξηση της τάξης του 72%
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) ύψους 11,29 SEK (8,97)
 • Οι πωλήσεις από τον Ανασυνδυασμένο Ανθρώπινο Παράγοντα Πήξης rFVIIΙFc ανήλθαν στα 4.508 εκατ. SEK (3.261) και οι πωλήσεις από τον Ανασυνδυασμένο Ανθρώπινο Παράγοντα Πήξης rFIXFc ανήλθαν στα 1.463 εκατ. SEK (974)
 • Οι πωλήσεις από το emapalumab ανήλθαν στα 542 εκατ. SEK κατά το πρώτο έτος της κυκλοφορίας
 • Οι πωλήσεις από το palivizumab για την περίοδο 23 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου ανήλθαν στα 2.594 εκατ. SEK
 • Οι πωλήσεις από το anakinra ανήλθαν στα 1.571 εκατ. SEK (1.320), μια αύξηση της τάξης του 19% (12% σε CER)

Οικονομικές προβλέψεις για το 2020 

 • Τα έσοδα για το πλήρες έτος 2020 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 15.000 και 16.000 εκατ. αντανακλώντας σε διψήφια ανάπτυξη σε κάθε έναν από τους δύο κύριους τομείς, την Αιματολογία και την Ανοσολογία
 • Το EBITA αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 5.500 και 6.300 εκατ. SEK, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της κυκλοφορίας του avatrombopag που θα επηρεάσει αρνητικά το EBITA κατά περίπου 500 εκατ. SEK το 2020

Σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος, Guido Oelkers δήλωσε:

«Η χρονιά ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική. Τα συνολικά έσοδα για το πλήρες έτος 2019 ανήλθαν στα 14.248 εκατ. SEK, παρουσιάζοντας αύξηση 56% σε σχέση με το περασμένο έτος, ενώ το προσαρμοσμένο EBITA ανήλθε στα 6.145 εκατ. SEK.

Ο τομέας της Ανοσολογίας της εταιρείας ενισχύθηκε στις αρχές του έτους με την απόκτηση των δικαιωμάτων για τις Ηνωμένες Πολιτείες του palivizumab και του emapalumab και όλων των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, διευρύναμε τις δραστηριότητές μας στον τομέα της Αιματολογίας με την απόκτηση του avatrombopag, ενός προϊόντος που χρησιμοποιείται για ενδείξεις που αφορούν τη θρομβοκυτταροπενία».

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έκθεση, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: sobi.com.