Η βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie στηρίζει το “ΣYN στο ΠΛΗΝ” της ΜΚΟ PRAKSIS

26-12-2016

Σε μία σειρά από δράσεις και ενέργειες για τη στήριξη και τη φροντίδα των ευπαθών ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση, έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα η  νέα βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie.

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας και παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για φροντίδα, όχι μόνο των ασθενών, αλλά και όσων το έχουν ανάγκη, η AbbVie στηρίζει έμπρακτα τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται καθημερινά.

Σε συνεργασία με τη ΜΚΟ PRAKSIS και στο πλαίσιο του «ΣYN στο ΠΛΗΝ», η AbbVie υποστηρίζει οικονομικά το πρόγραμμα Κοινωνική Κατοικία, που στόχο έχει να συνδράμει νοικοκυριά και οικογένειες που βρίσκονται στα όρια της ένδειας και κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν άστεγες.  

Ειδικότερα, η AbbVie ανέλαβε για το 2013 το κόστος ενοικίου και επισιτισμού δύο τετραμελών οικογενειών, καθώς και το πλήρες κόστος των αναγκών ένδυσης, υπόδησης και σχολικών ειδών για τα παιδιά αυτών των νοικοκυριών.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, η AbbVie ενισχύει οικονομικά τα Κέντρα Ημέρας που βρίσκονται στην Αττική, τα οποία έχουν ως στόχο την ημερήσια υποδοχή αστέγων και την παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως ψυχοκοινωνική στήριξη, καθαρό ρουχισμό κ.λπ.. Ενώ, ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, ανέλαβε για τρεις μήνες το πλήρες κόστος των απαραίτητων φαρμάκων, για ένα Κέντρο Ημέρας.

Τέλος, οι εργαζόμενοι στη βιοφαρμακευτική εταιρεία συμμετείχαν στον 36ο Αγώνα Δρόμου Υγείας, όπου για κάθε χιλιόμετρο που έτρεξαν, η AbbVie προσέφερε 5€ στην Praksis, καλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αγορά ιατρικού εξοπλισμού (οξύμετρο και φωτισμό) για τα Κέντρα Ημέρας.