Η υπόθεση της επιμολυσμένης ηπαρίνης το 2008

ηπαρίνη
07-10-2021

Η κρίση με τις νοθευμένες ηπαρίνες σημάδεψε από φαρμακευτικής απόψεως το έτος 2008, καθώς αναφέρθηκαν πληθώρα σοβαρών παρενεργειών αλλά και περίπου 200 θάνατοι ασθενών στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Οι ηπαρίνες είναι αντιπηκτικά που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και τη θεραπεία των θρόμβων στο αίμα. Φάρμακο απαραίτητο για ασθενείς που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή, ασθενείς καρδιολογικών χειρουργείων, νεφροπαθείς κ.ά., οι ηπαρίνες προέρχονται από την επεξεργασία ιστών χοίρων, είναι δηλαδή βιολογικό προϊόν.

Το 2008, όταν αναφέρθηκαν στις ΗΠΑ περισσότερα από 400 περιστατικά σοβαρών παρενεργειών και τέσσερεις θάνατοι ασθενών συσχετίσθηκαν με χορήγηση νοθευμένης ηπαρίνης, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στις ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα, οπότε και διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα προήλθε από την επιμόλυνση της ηπαρίνης με μια μορφή χονδροϊτίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φάνηκε ότι ο μολυσματικός παράγοντας δεν είναι προϊόν της διαδικασίας παραγωγής της ηπαρίνης, και ότι επιπλέον η πρώτη ύλη των σκευασμάτων προερχόταν από εργοστάσιο της Κίνας. Η έρευνα του FDA αποκάλυψε κενά στον επιτόπιο έλεγχο και άλλα προβλήματα στην αλυσίδα παραγωγής ηπαρίνης στην ασιατική χώρα, καθώς διαπίστωσε ότι το κινεζικό εργοστάσιο δεν διέθετε επαρκή συστήματα για την αξιολόγηση προμηθευτών και πρώτων υλών.

H ηπαρίνη προέρχεται από την επεξεργασία ιστών χοίρων και η παραγωγή της ήταν συγκεντρωμένη κατά μεγάλο μέρος στην Κίνα, η οποία διέθετε τεράστιο ζωικό κεφάλαιο χοίρων. Η καταστροφή που υπέστη το ζωικό της κεφάλαιο μετά την επιδημία της αφρικανικής πανώλους των χοίρων (ASF) από το 2018 οδήγησε σε μεγάλες ελλείψεις ηπαρίνης στην παγκόσμια αγορά. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε με την πανδημία της COVID-19 η οποία αφενός είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας πολύ μεγάλου αριθμού σφαγείων χοίρων και τη συνακόλουθη διατάραξη της παραγωγικής αλυσίδας, και αφετέρου διεύρυνε την ανάγκη χρήσης ηπαρινών ως θρομβοπροφύλαξη σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19.