«Η Ζωγραφική της Ψύχωσης και τα Μυστήρια της Τέχνης» του Άρη Δ. Λιάκου

08-03-2023

Το βιβλίο «Η Ζωγραφική της Ψύχωσης και τα Μυστήρια της Τέχνης» αποπειράται να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα εάν η καλλιτεχνική δημιουργία, και συγκεκριμένα η ζωγραφική, συμπλέκεται, και σε ποιο βαθμό, με την ψυχική νόσο, και με ποιον τρόπο αυτή η σχέση αποτυπώνεται στο έργο τέχνης. Ο συγγραφέας εκκινεί από ερωτήματα σχετικά με τον ορισμό της τέχνης, περιδιαβαίνει στις απαρχές της για να καταλήξει σε έργα διάσημων ζωγράφων και ψυχωτικών.

Τα ερωτήματα που θέτει το βιβλίο σχετικά με τη σχέση ψύχωσης και ζωγραφικής ανοίγουν ξανά τη συζήτηση σχετικά με τον ανθρώπινο νου, τους περιορισμούς και τα όρια που θέτει η πραγματικότητα, και τις βαθιές ασυνείδητες δυνάμεις που παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην πολυπλοκότητα του ψυχισμού και στην αποτύπωσή του σε ένα έργο τέχνης.

Προτείνονται ερμηνείες για ερωτήματα της τέχνης, μέχρι πρόσφατα αναπάντητα. Υπό το πρίσμα των πιο πάνω, υπογραμμίζεται η σημασία της τέχνης ακόμα και για την ίδια την επιβίωση. Σχετικές ενδείξεις αναφαίνονται και στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη της εξελικτικής βιολογίας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ