ΗΔΙΚΑ: Μας συγχωρείτε λάθος…

26-12-2016
Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΗΔΙΚΑ, παρουσιάστηκαν προβλήματα στη λειτουργία της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα οποία αποδίδονται σε διαπιστωμένη ατέλεια της τελευταίας έκδοσης του φυλλομετρητή του firefox με αποτέλεσμα την αδυναμία αποθήκευσης των δεδομένων τοπικά, γεγονός το οποίο οδηγεί σε διπλασιασμό του όγκου συνταγογράφησης ανά δευτερόλεπτο. H σχετική αναφορά του προβλήματος αποτυπώνεται στο https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1083922 εφόσον ο επισκέπτης εισέλθει μέσα από φυλλομετρητή firefox.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η ΗΔΙΚΑ ζητάει από τους χρήστες, είτε να προχωρήσουν στη χρήση άλλων φυλλομετρητών (chrome, explorer, κτλ) είτε στη ρύθμιση της τελευταίας έκδοσης φυλλομετρητή (firefox έκδοση 33).

Τέλος η ΗΔΙΚΑ υπογραμμίζει, πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να μην αποκλειστεί από την εφαρμογή η χρήση του συγκεκριμένου φυλλομετρητή (firefox) μέχρι την αποκατάσταση της ατέλειας γεγονός το οποίο εξαρτάται άμεσα και από την ανταπόκρισή τους στην εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας ή στη χρήση άλλου φυλλομετρητή. Οδηγίες για τις ρυθμίσεις της τελευταίας έκδοσης παρέχονται στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης www.e-syntagografisi.gr