Ιδρυτική Συνάντηση της Βαλκανικής Ομάδας Πολλαπλού Μυελώματος στο Βελιγράδι

28-02-2017

Ιδρυτική Συνάντηση της Βαλκανικής Ομάδας του Πολλαπλού Μυελώματος πραγματοποιήθηκε στις 26/2/2017 στο Βελιγράδι όπου συμμετείχαν συνολικά 27 αιματολόγοι από τα Βαλκανικά κράτη. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. με επικεφαλής τον Πρύτανη και Καθηγητή Αιματολογίας-Ογκολογίας Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο και μέλη τους Αναπληρωτές Καθηγητές Ευάγγελο Τέρπο (Αιματολόγο) και Ευστάθιο Καστρίτη (Ογκολόγο).

Το πολλαπλό μυέλωμα είναι μια σοβαρή νεοπλασματική νόσος του αίματος που προσβάλλει περίπου 4-6 ανθρώπους στους 100.000 το χρόνο. Τα τελευταία χρόνια πολλά νέα φάρμακα έχουν λάβει έγκριση για χρήση σε ασθενείς με μυέλωμα και έχουν αυξήσει σημαντικά την επιβίωσή τους. Μάλιστα σε αρκετούς ασθενείς η πάθηση παίρνει τη μορφή χρόνιας νόσου. Ωστόσο, πολλά από τα νεότερα φάρμακα έχουν αυξημένο κόστος και ικανός αριθμός ασθενών από τις Βαλκανικές χώρες δεν έχουν πρόσβαση στις νέες θεραπευτικές επιλογές. Σκοπός της Βαλκανικής Ομάδας Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος είναι η μελέτη της επιδημιολογίας της νόσου στις Βαλκανικές χώρες, η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιατρών που ασχολούνται με τη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος στα Βαλκάνια, η διενέργεια κοινών εργαστηριακών μελετών αλλά κυρίως η διενέργεια κλινικών μελετών που θα προσφέρουν στους ασθενείς των χωρών της Βαλκανικής τη χορήγηση δωρεάν φαρμάκων, που έχουν ανάγκη, και στα οποία δεν έχουν πρόσβαση μέσω των Εθνικών Συστημάτων Υγείας των χωρών τους.

Επιπρόσθετα, σκοπός της Ομάδας είναι και η μελέτη άλλων νοσημάτων του αίματος που ανήκουν στις πλασματοκυτταρικές νεοπλασίες. Είναι η μακροσφαιριναιμία του Waldenstrom και η συστηματική αμυλοείδωση. Αποτελούν σπάνια νοσήματα που, όπως συζητήθηκε στο Βελιγράδι, πιθανώς υποδιαγιγνώσκονται σε πολλές χώρες των Βαλκανίων. Για τα νοσήματα αυτά έχουν αναπτυχθεί νεότερες θεραπείες που μπορεί να οδηγήσουν πολλούς ασθενείς ακόμη και στην ίαση αλλά έχουν χαμηλή διείσδυση στα Βαλκάνια, κυρίως λόγω υψηλού κόστους.

Πρόεδρος της Βαλκανικής Ομάδας του Πολλαπλού Μυελώματος εξελέγη ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος ενώ ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Ευάγγελος Τέρπος εξελέγη Ταμίας.  Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε η Καθηγήτρια Meral Beksac από την Άγκυρα (Τουρκία) και Γραμματέας η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Jelena Bila από το Βελιγράδι (Σερβία).