Ηλεκτρονική Υγεία …με εκτυπώσεις εντύπων και χαρτοκιβωτίων

26-12-2016

Για ηλεκτρονική Υγεία … με εκτυπώσεις εντύπων και χαρτοκιβώτια στον ΕΟΠΥΥ, κατηγορεί το υπουργείο Υγείας ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, με ερώτηση που κατάθεση στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό. 

Σύμφωνα με τον βουλευτή, «δεκαπέντε μήνες τώρα το Υπουργείο Υγείας εξαγγέλλει απογραφειοκρατικοποίηση, απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών. Στην πράξη, όμως, η πρόοδος σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας (e-health), ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών είναι μηδενική». 

Ο κ. Μπαργιώτας επικαλείται την παρ. 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 στην οποία αναφέρεται ότι οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1.1.2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. 

Ωστόσο, σημειώνει, σε πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ προς το σύνολο των συμβεβλημένων Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας αναφέρεται, μεταξύ άλλων «Οι συμβεβλημένοι πάροχοι, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν το φυσικό αρχείο των παραστατικών τους στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.), από τον μήνα Μάρτιο 2016 και μετά, ΔΕΝ θα το υποβάλλουν στις κατά τόπους ΠΕ.ΔΙ. Οι Πάροχοι για τις υποβολές του μηνός Μαρτίου οφείλουν να αποστείλουν, με δικά τους έξοδα, το φυσικό αρχείο στην διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 54, Πεύκη 15121 (Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ), εντός προκαθορισμένου φακέλου ή χαρτοκιβωτίου στο οποίο θα έχει επικολληθεί εξωτερικά το ειδικό έντυπο που εκτυπώνει πλέον το e-ΔΑΠΥ, με κάθε υποβολή λογαριασμών του μήνα». 

Μάλιστα, δίνονται και  αναλυτικές οδηγίες για τις διαστάσεις που πρέπει να έχουν οι φάκελοι και τα χαρτοκιβώτια! Το Ποτάμι ρωτά τον υπουργό Υγείας πως εννοεί την απογραφειοκρατικοποίηση και την ψηφιοποίηση στο χώρο της υγείας και με ποιο τρόπο «ο ΕΟΠΥΥ γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα εποχή», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού, όταν η διαδικασία που ακολουθείται είναι η πλέον χρονοβόρα, κοστοβόρα και γραφειοκρατική.