Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα αναπνευστικά είδη

26-12-2016

Σε επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα αναπνευστικά είδη, μετά τα οπτικά και τα είδη αιμοκάθαρσης, προχωρά ο ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, από την ερχόμενη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου «δεν θα γίνονται δεκτές χειρόγραφες γνωματεύσεις  για  Αναπνευστικά Είδη  στις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ  και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, παρά μόνον εκτυπωμένες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις». 

Σύμφωνα με την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα. Και διευκρινίζεται ότι η διαδικασία υποβολής των δαπανών παραμένει ως έχει. 

Πλέον, όλοι οι γιατροί  έχουν υποχρέωση,  να  εγγραφούν στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες γνωματεύσεις και σταδιακά,  όλοι οι  γιατροί, ανά ειδικότητα,  θα  συνδέονται  στην  εφαρμογή «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ» στην παραπάνω διεύθυνση, με τους κωδικούς, που διαθέτουν και θα εκδίδουν γνωματεύσεις για τις αντίστοιχες παροχές. 

Ήδη,  εκδίδονται ηλεκτρονικά οι Γνωματεύσεις  Αιμοκαθάρσεων  και Οπτικών.  Στην παρούσα φάση θα εκτυπώνεται η ηλεκτρονική γνωμάτευση για οποιαδήποτε χρήση.