Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού – «Έρχεται» και δημόσια Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για οροθετικά άτομα

07-02-2023

«Ενεργοποιήθηκε» το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού. Πρόκειται για το ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο όλες οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και οι τράπεζες κρυοσυντήρησης καταχωρούν τα ταυτοποιητικά και ιατρικά δεδομένα των δοτών και δοτριών γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωαρίων, τα οποία διαβιβάζονται στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο. Η ομαλή και αδιάκοπη λειτουργία του εν λόγω μητρώου, για πρώτη φορά υπό την παρούσα σύνθεση της Εθνικής Αρχής, εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του γεννητικού υλικού από τον δότη στον λήπτη, αλλά και συμβάλλει στην ενάσκηση του εποπτικού ρόλου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγή, δήλωσε ο Αν. Καθηγητής και Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ, κ. Νικόλαος Βραχνής κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου.

Σε συνέχεια της εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής προς το Υπουργείο Υγείας και της ψήφισης του Ν. 4958/2022, αναμένεται να εκκινηθεί η διαδικασία ίδρυσης δημόσιας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για οροθετικά άτομα στο γενικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο «Αττικόν». Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ, κ. Νικόλαος Βραχνής «Η συμβολή της ΕΑΙΥΑ σε αυτό το μεγαλεπήβολο, αλλά αναγκαίο, έργο της πολιτείας θα είναι καίρια, με μοναδικό στόχο την ίση αντιμετώπιση των ατόμων που πάσχουν από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοεπάρκειας (HIV) στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής».

Ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Βραχνής ενημέρωσε επίσης ότι «η Εθνική Αρχή έλαβε αίτημα εφαρμογής μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής παρένθετης μητρότητας από μοναχικό άνδρα, στον οποίο έχει χορηγηθεί δικαστική άδεια. Το δικαστήριο επικαλούμενο την αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος εφαρμόζει αναλογικά τις διατάξεις για την παρένθετη μητρότητα στην περίπτωση του μοναχικού άνδρα και κρίνει δεκτή την αίτησή του για μεταφορά στο σώμα της κυοφόρου γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς αυτή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προϋπόθεση ιατρικής αδυναμίας απόκτησης τέκνου με φυσικό τρόπο του αιτούντος. Πρόκειται για ένα ζήτημα, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.»

Σε άλλο σημείο, ο Πρόεδρος της Αρχής, καθ. Ν. Βραχνής, αναφερόμενος στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, επεσήμανε την ανάγκη που επιτάσσει η κλιματική αλλαγή για εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής και σε αυτόν τον τομέα μέσω της βελτιστοποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών των εργαστηρίων των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με eco-friendly κριτήρια. «Η ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση για υπηρεσίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής συνεπάγεται αύξηση των υποδομών αλλά και αύξηση του όγκου των αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό, καθώς και στην αλυσίδα των συνεργαζόμενων μονάδων παραγωγής των υλικών. Παρά το γεγονός αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν παρθεί οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να εξετάσουμε πόσο φιλικός ή όχι είναι ο τομέας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προς το περιβάλλον. Η επόμενη κίνηση που έρχεται ως φυσικό επακόλουθο είναι ποιες παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για να καταστεί πιο φιλικός προς το περιβάλλον.»