Ηλεκτρονικός μηχανισμός προέγκρισης “ακριβών” φαρμάκων

26-12-2016

Ηλεκτρονικό μηχανισμό προέγκρισης φαρμάκων υψηλού κόστους θέτει σύντομα σε εφαρμογή ο ΕΟΠΥΥ, με σκοπό την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Παράλληλα για την διευκόλυνση  των θεραπόντων  ιατρών ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε την Δευτέρα εγκύκλιο με οδηγίες και πρότυπα γνωμάτευσης.

Ειδικότερα, οι θεράποντες  ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα υψηλού κόστους που εξετάζονται από τις επιτροπές του ΕΟΠΥΥ, υποχρεούνται:

  • Να συμπληρώνουν το πρότυπο γνωμάτευσης για τα νοσήματα που περιγράφονται σε αυτό.
  • Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να συμπληρωθούν όλα τα πεδία που αναφέρονται σε  αυτές  τις  γνωματεύσεις  ώστε  οι  ιατροί  τις  επιτροπής να  έχουν  διαθέσιμες  όλες  τις απαιτούμενες  πληροφορίες.
  • Επιπρόσθετα  σημαντικό  στοιχείο  είναι  η  ενημέρωση  του ασθενούς για  την θεραπεία και η  εξασφάλιση  της  ενυπόγραφης συγκατάθεσής του σε αυτή επάνω στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στις γνωματεύσεις.
  • Σε  περίπτωση  που  υπάρχει  κάποιο φάρμακο  που  δεν  καλύπτεται  από  τις πρότυπες γνωματεύσεις οι ιατροί θα χρησιμοποιούν ένα γενικό έντυπο γνωμάτευσης.
  • Να δίδουν στους ασφαλισμένους όλα  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτές τις γνωματεύσεις και αποδεικνύουν τη νόσο ώστε να προσκομιστούν στις επιτροπές.
  • Να  κατευθύνουν  τους  ασφαλισμένους  στα  κατά  τόπους  σημεία  υποβολής των δικαιολογητικών  ώστε  να  καταθέσουν.
  • Σε περίπτωση κατεπείγουσας χορήγησης ενός φαρμάκου οι θεράποντες  ιατροί θα πρέπει να εκδίδουν ξεχωριστή ενυπόγραφη γνωμάτευση όπου θα εκθέτουν τους λόγους άμεσης έναρξης θεραπείας με το φάρμακο και να εκδίδουν την ιατρική συνταγή. Στο πρότυπο γνωμάτευσης στην  θέση  της  σφραγίδας  τους θα  αναγράφουν  ευκρινώς  τη  λέξη  «επείγον»   και  θα υπογράφουν.

 Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού του νομού Αττικής θα προσέρχονται είτε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 18 535 Πειραιάς), είτε Αγίου Κωνσταντίνου 16, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10552, Ομόνοια, Αθήνα-Φαρμακείο, είτε ΕΟΠΥΥ  Καλλιθέας  (Δαβάκη  44,  Τ.Κ.  17672,  Καλλιθέα)  και  θα  καταθέτουν  τα δικαιολογητικά τους.

 Οι ασφαλισμένοι  του Οργανισμού στην  επαρχία θα προσέρχονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ.) ή Αποκεντρωμένο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων η οποία οφείλει να συλλέγει  τα  δικαιολογητικά  και  να  τα αποστέλλει στην Επιτροπή της Αθήνας και στο 2310-594837  για την Επιτροπή της Θεσσαλονίκης.