Ήλιος, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος

26-12-2016

Η ανάγκη να προστατευθούμε από την ηλιακή ακτινοβολία είναι υπαρκτή – ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ήλιος μας δείχνει μόνο το κακό του πρόσωπο. 

Διαβάστε πότε και πως μας ευεργεταί και πόσο τελικά πρέπει να φυλαγόμαστε εδώ.