ΙΟΒΕ: Αποζημιώσεις μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων – Συρρικνώνεται το χαρτοφυλάκιο καλύψεων

Ε.Σ.Υ.
18-01-2023

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία έρευνας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ) για τις αποζημιώσεις των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και τις καλύψεις νοσοκομειακών προγραμμάτων. Όπως προέκυψε, τόσο η έκθεση κινδύνου όσο και το πλήθος ζημιών μειώνονται σημαντικά από έτος σε έτος, ενώ η μείωση των συνολικών ποσών αποζημιώσεων είναι συγκριτικά μικρότερη. Η μείωση των συνολικών μεγεθών του χαρτοφυλακίου οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν πάψει να προσφέρουν προγράμματα εγγυημένης ανανεωσιμότητας, και ως αποτέλεσμα το χαρτοφυλάκιο καλύψεων συρρικνώνεται, ενώ η μέση ηλικία αυξάνεται διαχρονικά.

Στην έρευνα συμμετείχαν 12 ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες διαχειρίζονται 14 χαρτοφυλάκια, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της αγοράς νοσοκομειακών ασφαλιστικών προγραμμάτων εγγυημένης ανανεωσιμότητας. Ακολουθήθηκε αυστηρή διαδικασία διασφάλισης του απορρήτου των εταιριών και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε το 2021 σε 16,4%, από 15,8% το 2020. Η ήπια άνοδος της συχνότητας εμφάνισης ζημίας το 2021 ενδεχομένως δείχνει τη συγκρατημένη επαναφορά της προθυμίας των ασθενών να επισκέπτονται δομές υγείας και να νοσηλεύονται καθώς υποχωρεί σταδιακά η πανδημία του COVID-19. Επιπρόσθετα, το μέσο κόστος ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης την τελευταία διετία. Ειδικότερα, το μέσο κόστος ζημιάς ανήλθε το 2021 σε €4,14 χιλ., από €4,10 χιλ. το 2020. Ακολούθως, το καθαρό κόστος κάλυψης σημείωσε ήπια άνοδο κατά 5,0%, σε €680 ανά κάλυψη το 2021 από €648 το 2020. Πιο αναλυτικά:

Η έκθεση κινδύνου υποχώρησε το 2021 σε 294 χιλ. καλύψεις, από 320 χιλ. το 2020. Με αυτό τον τρόπο, η μείωση της έκθεσης κινδύνου σε σχέση με το 2020 υπολογίζεται σε 8,2%. Αναφορικά με την ηλικία, η έκθεση στον κίνδυνο είναι αυξημένη στο εύρος ηλικιών μεταξύ των 40 και των 60 ετών, με την υψηλότερη τιμή να καταγράφεται στα 53 έτη. Διαχρονικά, η μείωση της έκθεσης κινδύνου αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό τις ηλικίες κάτω των 60 ετών.

Το πλήθος ζημιών ακολουθεί ήπια πτωτική τάση. Το 2021 σημειώθηκαν 48,3 χιλ. περιστατικά από 50,7 χιλ. το 2020. Ειδικότερα, κατά 4,6% μειώθηκε το πλήθος ζημιών, μεταβολή που είναι μικρότερη σε σύγκριση με την παρατηρούμενη μείωση της έκθεσης κινδύνου, υποδηλώνοντας αύξηση της συχνότητας ζημιών. Αυξημένο πλήθος ζημιών καταγράφεται στις ηλικίες άνω των 30 και έως των 75 ετών, με τις υψηλότερες τιμές να εμφανίζονται στην περιοχή των 50-55 ετών. Η διαχρονική μείωση του πλήθους των ζημιών φαίνεται να προέρχεται από τις ηλικίες έως 67 ετών, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η τάση δεν είναι τόσο έντονη και μονοσήμαντη.

Τα συνολικά ποσά αποζημιώσεων είναι και αυτά αυξημένα στις ηλικίες άνω των 30 ετών. Διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και στις μεγαλύτερες ηλικίες (έως 75 χρονών), παρά την αρκετά μικρότερη έκθεση στον κίνδυνο. Διαχρονικά, η μείωση που εντοπίζεται στα συνολικά ποσά αποζημιώσεων είναι πιο ήπια σε σύγκριση με την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο και την μείωση του πλήθους ζημιών. Ειδικότερα, τα συνολικά ποσά αποζημιώσεων υποχώρησαν το 2021 σε €200 εκατ. από €208 εκατ. το 2020 (-3,6%).

Η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς, αυξήθηκε σε 16,4% το 2020 από 15,8% το 2020. Η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς αυξάνεται με την ηλικία. Εξαίρεση αποτελούν οι ηλικίες των 2-4 ετών, οι οποίες εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα σε σχέση με το εύρος 5-35 ετών. Η μικρότερη συχνότητα το 2021 παρατηρείται στις ηλικίες 9-12 ετών (3,6%-4,2%), σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες στο δείγμα (τουλάχιστον 60% συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στις ηλικίες των 79-80 χρονών). Σχεδόν για όλες τις ηλικιακές ομάδες άνω των 32, η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς είναι υψηλότερη σε σχέση με το 2020. Αντίθετα, για ηλικιακές ομάδες 15-30, η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς είναι μικρότερη στις περισσότερες ηλικίες.

Η καμπύλη της συχνότητας εμφάνισης ζημιάς διαφοροποιείται ανά φύλο ασφαλισμένων. Ειδικότερα, προκύπτει ότι η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στις γυναίκες είναι υψηλότερη στις ηλικίες από 25 έως 57 ετών, με μέγιστη διαφορά στις ηλικίες 30-40 ετών. Η διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης ζημιάς μεταξύ των φύλων στις ηλικίες κάτω των 55 ετών φαίνεται να περιορίζεται διαχρονικά. Αντίθετα, στις ηλικίες άνω των 60, όπου η συχνότητα είναι μεγαλύτερη στους άνδρες, φαίνεται να ενισχύεται η διαφορά μεταξύ των φύλων τα τελευταία χρόνια.

Το μέσο κόστος ζημιάς, εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης την τελευταία διετία. Το 2021 υπολογίζεται σε €4,14 χιλ., από €4,10 χιλ. το 2020 (+1,1%). Το μέσο κόστος ζημιάς είναι υψηλότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το μικρότερο μέσο κόστος ζημιάς καταγράφεται στις ηλικίες έως των 13 ετών (€1,7 με €2,3 χιλ. το 2021). Στις ηλικίες από 14 ετών παρατηρείται αύξηση από ηλικία σε ηλικία με σημαντικές διακυμάνσεις. Μετά την ηλικία των 53 ετών, το μέσο κόστος ζημιάς αυξάνεται ταχύτερα από ηλικία σε ηλικία. Για τις ηλικίες άνω των 70 χρονών το μέσο κόστος κυμαίνεται το 2021 μεταξύ €4,5-6,2 χιλ. Το καθαρό κόστος κάλυψης, αυξάνεται διαχρονικά, από €648 το 2020 σε €680 το 2021 (αύξηση κατά 5,0%).