Υπουργείο Υγείας προς γιατρούς ΠΕΔΥ: H ΕΣΥ ή ιδιωτικό ιατρείο

Γιατρός
24-02-2017

Να επιλέξουν μεταξύ ΕΣΥ και ιδιωτικών ιατρείων καλεί ξανά το υπουργείο Υγείας τους γιατρούς του ΠΕΔΥ. Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (κατατέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Βουλή), όσοι γιατροί του ΠΕΔΥ διατηρούν τα ιδιωτικά τους ιατρεία δυνάμει δικαστικών αποφάσεων, καλούνται – μετά τον νόμο του Γεωργιάδη για δεύτερη φορά -, να κάνουν αίτηση ένταξής τους σε θέσεις κλάδου ΕΣΥ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης έως τις 30 Ιουνίου 2017, και να κλείσουν τα ιατρεία τους έως τις 31 Μαρτίου του 2018. Σε διαφορετική περίπτωση απολύονται αυτοδικαίως.

Το ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις:

  • για την οργάνωση της ψυχικής υγείας μεταξύ των οποίων την σύσταση 12 Περιφερειακών διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας και Επιτροπών Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
  • Για την υποχρεωτική αναφορά των κρουσμάτων καρκίνου στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών με την επιβολή κυρώσεων στις κλινικές και το προσωπικό τους που δεν τηρούν αυτή την υποχρέωση,
  • για τη δυνατότητα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου την μηχανοργάνωσή τους, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων για την εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως καθώς και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

Επίσης, το σχέδιο νόμου επεκτείνει τις δραστηριότητες της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) και στους τομείς της ψυχικής Υγείας (δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης Μονάδων ψυχικής Υγείας), της παροχής φροντίδας υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες και της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού με αντικείμενο εργασίας την Υγεία