“Καμία επιβάρυνση για τους παρόχους από τις βεβαιώσεις παρακράτησης των φόρων”

26-12-2016

Οι βεβαιώσεις παρακράτησης φόρων είναι ορθές και δεν παράγουν καμία επιβάρυσνη για τους συμβεβλημένους παρόχους του Οργανισμού, αναφέρει η διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ διευκρινίζοντας τα εξής:

Οι οικονομικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εξέδωσαν βεβαιώσεις παρακράτησης  φόρου για ποσά που είτε εισπράχθηκαν από τους παρόχους είτε συμψηφίστηκαν έναντι οφειλών τους από rebate & claw back για τα έτη 2013 και 2014. Στην διαδικασία αυτή συμπεριελήφθη και το 10% των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για το 2012 και 2013, το οποίο δεν είχε αποδοθεί στους παρόχους λόγω του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.

Οι βεβαιώσεις φόρου λοιπόν, περιλαμβάνουν το σύνολο των τιμολογίων που εξοφλήθηκαν είτε με απευθείας πληρωμή είτε μέσω της διαδικασίας συμψηφισμού.

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ήδη γνωστή η ΠΟΛ 1191/12-08-2014 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής από το rebate και το claw back.

Όσον αφορά την εκκρεμότητα του τελικού ελέγχου και εκκαθάρισης, θα γίνει με την ολοκλήρωση του κλινικού και οικονομικού ελέγχου, οπότε οι όποιες διαφοροποιήσεις στο rebate και claw back θα επαναϋπολογιστούν και θα αποδοθούν οι διαφορές.