Καταγγελίες εργαζομένων για πλαστά τιμολόγια και ψεύτικο αριθμό παιδιών στο Κέντρο “Λόγος και νους”

26-12-2016

Κατεπείγουσα εντολή δόθηκε από την υφυπουργό Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη να αποσταλεί προς το σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας ο φάκελος με έγγραφα που αφορούν καταγγελίες των εργαζομένων του Κέντρου Ημέρας «Λόγος-Νούς» που εδρεύει στην Καισαριανή σχετικά με σωρεία διοικητικών και οικονομικών ατασθαλιών, (π.χ. πλαστά τιμολόγια, ψεύτικο αριθμός παιδιών, εικονικές προσλήψεις, απόκρυψη των εισφορών που κατέβαλαν οι γονείς για την παροχή υπηρεσιών από το κέντρο ημέρας, κλπ).

Ο φάκελος με τις καταγγελίες είχε κατατεθεί στην Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου από τις 21/11/2012 αλλά η υφυπουργός ενημερώθηκε  για την υπόθεση στις 17/1/2013 οπότε και έδωσε αμέσως εντολή να ξεκινήσει ενδελεχής διοικητικός και διαχειριστικός έλεγχο του φορέα, από συστάσεώς του.

Βάννα Κεκάτου