Κατακόρυφη πτώση του προσωπικού σε νοσοκομεία και φορείς Υγείας

26-12-2016

Κατακόρυφη πτώση παρουσιάζει ο αριθμός του τακτικού προσωπικού στην δημόσια διοίκηση που που απασχολείται σε νοσοκομεία, δομές, φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας. Από το 2012 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2015, οι εργαζόμενοι στην Υγεία μειώθηκαν κατά περίπου 14%! Από 91.387 το 2012, μειώθηκε σε 86.065 το 2013 και σε 79.533 το 2014. 

Σήμερα το τακτικό προσωπικό στην δημόσια διοίκηση που απασχολείται σε νοσοκομεία, δομές, φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας ανέρχεται σε 77.679 άτομα. Πρόκειται για 7.271 ιατρούς ΕΣΥ, 36.333 νοσηλευτικό προσωπικό και 800 ιατρούς σε Κέντρα υγείας. 

Την ίδια στιγμή, κύμα φυγής καταγράφηκε το 2015 με 2.775 αποχωρήσεις εργαζομένων σε φορείς και υπηρεσίες που υπάγονται στο υπουργείο Υγείας. Την ίδια χρονιά, έγιναν μόλις 382 προσλήψεις που «χρεώθηκαν» στο υπουργείο Υγείας. Το 2014 πραγματοποιήθηκαν 286 προσλήψεις  και το 2013 οι προσλήψεις ήταν 220.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας  Διοίκησης όπου παρουσιάζονται οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2015 στο τακτικό προσωπικό. Ταυτόχρονα επιχειρείται η  ποιοτική καταγραφή του συνόλου του τακτικού προσωπικού, των αποχωρήσεων και των προσλήψεων του παρελθόντος έτους. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και επιβεβαιώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου. 

Η «ακτινογραφία» της δημόσιας διοίκησης 

Συνολικά «χάθηκαν» περίπου 126.000 θέσεις στο Δημόσιο την τελευταία 6ετία, με τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων να έχει μειωθεί κατά 18%.  Πιο αναλυτικά,  στις 31 Δεκεμβρίου 2015 το τακτικό προσωπικό δημόσιας διοίκησης ανήλθε σε 566.913 (έναντι 692.907 το 2009). Τον ίδιο χρόνο καταγράφηκαν 15.925 αποχωρήσεις και 4.437 προσλήψεις τακτικού προσωπικού. 

Από το σύνολο των υπαλλήλων, ποσοστό 30% απασχολείται στο υπουργείο Παιδείας, ποσοστό 70% σε φορείς που εποπτεύονται από 4 υπουργεία (Εσωτερικών – αστυνομία, άμυνας, Παιδείας, Υγείας) και ποσοστό 14% απασχολείται στους ΟΤΑ.

Ιατροί και νοσηλευτές στο ΕΣΥ, εκπαιδευτικοί και μέλη ΔΕΠ, ένστολοι και κληρικοί ανέρχονται σε 345.944, δηλαδή στο 61% του συνόλου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης. 

Η πλειονότητα των υπαλλήλων, ποσοστό 39,86% είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ακολουθούν οι υπάλληλοι ειδικών θέσεων (κυρίως στελέχη σωμάτων ασφαλείας και στρατού) με ποσοστό 24,27%. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι το 19,70%, υποχρεωτικής εκπαίδευσης το 6,02%, τεχνολογικής εκπαίδευσης το 9,35%, ειδικό επιστημονικό προσωπικό 0,13%. 

Ένας στους 5 υπαλλήλους (ποσοστό 20,9%) στη δημόσια διοίκηση είναι ηλικίας 45 – 50 ετών. Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 40-45 ετών και 50-55 ετών με κοινό ποσοστό 17,1% και οι ηλικίες 35-40 ετών σε ποσοστό 14,9%. Επίσης ποσοστό 53% είναι άνδρες (302.190) και ποσοστό 47% γυναίκες (264.729). 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι περισσότερες προσλήψεις το 2015 έγιναν τον Οκτώβριο (1.013) και το Σεπτέμβριο (732) και οφείλονται κυρίως στην είσοδο σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές. Ποσοστό 41,4% αφορά προσλήψεις προσωπικού Ειδικών Θέσεων, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και περιλαμβάνουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία ένστολο προσωπικό. 

Σε 15.925 ανήλθαν το 2015 οι συνολικές αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού. Από αυτές το 40,02 % αφορούν υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ποσοστό 31,8% δευτεροβάθμιας. Επίσης, περίπου ένας στους 3 υπαλλήλους (29%) που αποχώρησαν ήταν ηλικίας 55-60 ετών. Πρόκειται πάντως για τον μικρότερο αριθμό αποχωρήσεων από το 2012 και μετά. Ενδεικτικά το 2012 αποχώρησαν 29.982 υπάλληλοι, το 2013 32.072 και το 2014 28.469. Σημειώνεται ωστόσο ότι το 2012 και το 2014 ήταν οι αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών βάσει του τότε θεσμικού πλαισίου, οι υποχρεωτικές αποχωρήσεις λόγω λήξης διαθεσιμότητας. Το 2015 δεν παρατηρείται αύξηση των αποχωρήσεων στο τέλος του έτους, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί από την μείωση πλέον του προσωπικού που αποχωρεί αυτοδίκαια λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας.

Από τις 15.925 αποχωρήσεις, οι 12.977 φορούσαν παραίτηση και παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης και οι 1.370 απόλυση- απόταξη.