Κατάργηση του “γρηγορόσημου” υπόσχεται το νέο νομοσχέδιο

26-12-2016

«Ενεργοποιείται» η Λίστα Χειρουργείου στα δημόσια νοσοκομεία, με διακηρυγμένο στόχο την κατάργηση του ….γρηγορόσημου στα τακτικά χειρουργεία. Την κατάρτιση της λίστας, η οποία γίνεται κατόπιν ιατρικής τεκμηρίωσης αξιολόγησης της σοβαρότητας της νόσου και της δυνατότητας χρόνου αναμονής από τους γιατρούς των ΤΕΠ, των εξωτερικών ιατρείων και των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, προβλέπει το σχέδιο νόμου «μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου», που αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι την Δευτέρα. 

Στο ίδιο νομοσχέδιο, θεσμοθετείται η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και άπορων πολιτών αλλά για η εφαρμογή της παραπέμπεται σε μελλοντική υπουργική απόφαση. Προβλέπεται μάλιστα για τους δικαιούχους ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, στη βάση οικονομικών κριτηρίων! 

Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες -σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους- ύψους 100 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτονται με τον ΕΟΠΥΥ. 

Στο ίδιο σχέδιο νόμου, προβλέπεται η δημιουργία «γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας» σε κάθε νοσοκομείο που θα είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για την υποδοχή, ενημέρωση για τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ασθενών, την παρακολούθηση διακίνησης των ασθενών, τη συλλογή καταγγελιών και τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη. 

Τέλος, το σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων,  ρυθμίζει θέματα που αφορούν στον διορισμό γιατρών του ΕΣΥ, τη μισθολογική αποκατάσταση των γιατρών ΠΕΔΥ που εντάσσονται σε θέσεις κλάδου ΕΣΥ, τα κίνητρα σε γιατρούς για άγονες και νησιωτικές περιοχές, τη δημιουργία μητρώου στο ΕΚΑΒ για τα ασθενοφόρα ιδιωτικών φορέων  και την κατάργηση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου για έναρξη της ειδικότητας για τους νέους γιατρούς. 

Παράλληλα, δίδεται το πράσινο φως για την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε., στο οποίο θα μεταφερθεί και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Σαντορίνης που θα καταργηθεί με την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου. Οι πόροι για τη λειτουργία του νοσοκομείου θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ως εισφορά προς την ΑΕΜΥ (ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ενώ θα έχει πόρους και από ημερήσια νοσήλια, και εισπράξεις από ιατρικές πράξεις.