Η γιατρός Georgia Lada, από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και οι συνεργάτες της χρησιμοποίησαν δεδομένα από τη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου για μεσήλικες και ηλικιωμένους προκειμένου να εξετάσουν τις συσχετίσεις της τρέχουσας καταθλιπτικής διάθεσης και της διά βίου κατάθλιψης με τον αριθμό ουδετερόφιλων, την αναλογία ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα (NLR) και την υψηλή ευαισθησία C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) στην ψωρίαση.

Η ανάλυση περιελάμβανε 5.485 ασθενείς με ψωρίαση, οι 4.796 από τους οποίους είχαν συμπτώματα κατάθλιψης σε κάποια φάση της ζωής τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε σύγκριση με ασθενείς με τοπική ή μη ελεγχόμενη με φάρμακα ψωρίαση, εκείνοι που λάμβαναν συστηματική θεραπεία, εμφάνισαν υψηλότερο βαθμό C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, αναλογία ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα (NLR) και ουδετερόφιλων, κάτι που υποδηλώνει υψηλότερη συστηματική δραστηριότητα της νόσου.

Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης ή της αναλογίας ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα με την τρέχουσα ή τη διά βίου κατάθλιψη, αν και υπήρχε μια τάση επίδρασης της κατάθλιψης στην C-αντιδρώσα πρωτεΐνη.

Όταν δεν λήφθηκε υπόψιν ο δείκτης μάζας σώματος, οι συσχετίσεις C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και κατάθλιψης ήταν σημαντικές.

Το φύλο τροποποίησε την επίδραση της συσχέτισης μεταξύ των ουδετερόφιλων και του ερωτηματολογίου υγείας του ασθενούς (PHQ-2), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάθλιψης.

Στις γυναίκες, η συσχέτιση των βαθμολογιών PHQ-2 με τον αριθμό των ουδετερόφιλων ήταν μεγαλύτερη και πιο σημαντική, ακόμη και μετά την καταγραφή της κατάθλιψης στη διάρκεια της ζωής. Και στα δύο φύλα, η κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της ζωής συσχετίστηκε με υψηλότερο αριθμό ουδετερόφιλων.

«Οι παρατηρούμενες συσχετίσεις και η ανεξαρτησία τους από τους παράγοντες του τρόπου ζωής, τις συννοσηρότητες και τη σοβαρότητα της ψωρίασης που βασίζεται στη θεραπεία, υποδηλώνουν υποκείμενες ανοσολογικές σχέσεις με τη διάθεση, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών», γράφουν οι συγγραφείς.

«Είναι σημαντικό να διευκρινιστούν περαιτέρω αυτές οι συσχετίσεις στην ψωρίαση μέσω μεγάλων προοπτικών μελετών, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών φλεγμονωδών δεικτών».

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Investigative Dermatology.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Κατάθλιψη: Με πόση άσκηση θα μειώσετε τον κίνδυνο