Κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία

26-12-2016

Αν και πολλοί θεωρούν την κατάθλιψη ως φυσικό επακόλουθο του γήρατοσ, μόνο το 10-15% των ηλικιωμένων παρουσιάζουν καταθλιπτικά συμπτώματα, ενώ το ποσοσστό των ηλικιωμένω που πληροί τα κριτήρια μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου δε ξεπερνά το 3%.

 

Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέχεια του άρθρου εδώ.