Κατευθυντήριες οδηγίες Πολάκη για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου

11-10-2018

Κατευθυντήριες οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποίησης τεχνικού ύπνου, εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, για την εκπαίδευση στην Ιατρική του ύπνου απαιτείται δωδεκάμηνη εκπαίδευση πλήρους απασχόλησης ή ισότιμο συνολικό χρονικό διάστημα αν η απασχόληση δεν είναι πλήρης.

Δικαίωμα στην εκπαίδευση έχουν ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας Πνευμονολογίας, Νευρολογίας, Ψυχιατρικής και Παιδιατρικής, εφ΄ όσον αφορά παιδιά. Η εκπαίδευση γίνεται σε ΕΚεΔΥ Νοσοκομείων ΕΣΥ ή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Στρατιωτικών Νοσοκομείων, ή Νοσοκομείων Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Το Εργαστήριο ή Κέντρο διαταραχών ύπνου (στο εξής ΕΚεΔΥ) είναι ειδική λειτουργική μονάδα που ασχολείται με το εξειδικευμένο αντικείμενο της ιατρικής του ύπνου, το οποίο αφορά στη διάγνωση και θεραπεία των παρακάτω καταστάσεων: αϋπνίας, αναπνευστικών διαταραχών στον ύπνο, ημερήσιας υπνηλίας, διαταραχής ρύθμισης ύπνου-εγρήγορσης, παραϋπνίας, κινητικών διαταραχών και άλλων διαταραχών ύπνου.

Κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να αποκτήσει εμπειρία από όλο το φάσμα των διαταραχών ύπνου. Πρέπει να διατηρεί βιβλίο εκπαίδευσης και πράξεων, να συμμετέχει ενεργά στο ΤΕΙ για την απόκτηση εμπειρίας στην αναγνώριση των αναπνευστικών και μη αναπνευστικών διαταραχών ύπνου, στη λήψη ιστορικού ύπνου και στην αξιολόγηση ειδικών ερωτηματολογίων.

Κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει συμμετάσχει ενεργά σε εκατό (100) πολυπνογραφικές μελέτες: πενήντα (50) διαγνωστικές και πενήντα (50) θεραπευτικές τιτλοποίησης/παρακολούθησης εφαρμογής συσκευών θετικής πίεσης. Να έχει συμμετάσχει στην διάγνωση ασθενών με μη αναπνευστικές διαταραχές ύπνου και στην θεραπεία τους, με συμμετοχή στη διαχείριση τουλάχιστον τριάντα (30) ασθενών από όλο το φάσμα των μη αναπνευστικών διαταραχών ύπνου. Πρέπει να γνωρίζει να πραγματοποιεί και να αξιολογεί τις ειδικές εξετάσεις διάγνωσης/ταξινόμησης της υπνηλίας, της αϋπνίας και των συνοδών νοσημάτων.

Αντίστοιχα, η διάρκεια εκπαίδευσης τεχνικού ύπμνου είναι έξι (6) μήνες και περιλαμβάνει:

  1. Σύνδεση και διενέργεια τουλάχιστον διακοσίων (200) πολυπνογραφικών μελετών, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον πενήντα (50) θεραπευτικές μελέτες με τιτλοποίηση αναπνευστικών συσκευών.
  2. Εκατό (100) μη αυτόματες αναλύσεις καταγραφών με έκδοση αποτελέσματος.

Η εκπαίδευση γίνεται σε ΕΚεΔΥ Νοσοκομείων ΕΣΥ ή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Στρατιωτικών Νοσοκομείων, ή Νοσοκομείων Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.Η αναγνώριση του ΕκεΔΥ ως εκπαιδευτικού κέντρου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ. Οι θέσεις των υποψηφίων και η διαδικασία τοποθέτησης για εκπαίδευση του τεχνικού του ύπνου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας