ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ: Πρόγραμμα Δράσης με «Παρεμβάσεις στις έξι κεντρικές πλατείες της Αθήνας»

ΚΕΕΛΠΝΟ
26-12-2016

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συμμετείχε στην ημερίδα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας «Αθήνα: Κοινωνική Αλληλεγγύη και Υγεία», η οποία διοργανώθηκε από το Δήμο Αθηναίων στις 28 Μαΐου. Η πρόεδρος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κα Τζ. Κρεμαστινού στην ομιλία της με θέμα «Παρεμβάσεις στις έξι κεντρικές πλατείες της Αθήνας» αναφέρθηκε στις σχετικές δράσεις του Οργανισμού.

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέσω του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα και του Γραφείου Αγωγής Υγείας και Ενημέρωσης κοινού, στο πλαίσιο πρωτογενούς πρόληψης,  σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα Πρόληψης και Αγωγής Υγείας τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και  ειδικών κοινωνικών ομάδων όπως Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών ουσιών (ΧΕΝ), σχετικά με το HIV/AIDS, τα Σ.Μ.Ν. και άλλα λοιμώδη με στόχο την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μία από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και ιδιαίτερα της ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών, είναι η μετάδοση του  HIV και των ιών Ηπατίτιδας  B και C. Από τον Αύγουστο του 2012 το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα δρόμου για τους ΧΕΝ στο Κέντρο της Αθήνας. Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού HIV και της Ηπατίτιδας  B και C στους ΧΕΝ που παρατηρήθηκε από το 2011.

Έχοντας εξετάσει τα πρότυπα χρήσης στο κέντρο της Αθήνας, η ομάδα δρόμου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από τις αρχές Αυγούστου 2012 έως και τις αρχές Απριλίου 2013 έχει διανείμει πάνω από 40.000 σύριγγες, 45.000 μαντηλάκια, 25.000 ορούς, 25.000 προφυλακτικά και 3.000 ενημερωτικά φυλλάδια (για τους τρόπους ασφαλούς χρήσης και για τους τρόπους μετάδοσης και προστασίας από τον ιό HIV και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα), σε ενεργούς ΧΕΝ.  Οι περιοχές που δραστηριοποιείται η ομάδα δρόμου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. είναι η ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και οι δρόμοι γύρω από το Πολυτεχνείο (Στουρνάρη, Τοσίτσα) καθώς και η Πλατεία Βάθη, το Μεταξουργείο και η Πειραιώς.

Το πρόγραμμα, επίσης, λειτουργεί ως πύλη ενημέρωσης μέσω της οποίας οι χρήστες μαθαίνουν για ασφαλείς πρακτικές ενέσιμης χρήσης, εκπαιδεύονται σε πρακτικές ασφαλούς σεξ, ενημερώνονται για τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης καθώς υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με μονάδες ειδικών λοιμώξεων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του προγράμματος δρόμου, από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τον Ιούλιο του ίδιου έτους το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διέθεσε 6 κινητές μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στο κέντρο της Αθήνας (Πλατείες Βάθη – Ομόνοια, Τοσίτσα – Ακαδημίας και Άγιος Γεώργιος Κουμουνδούρου), οι οποίες διένειμαν πάνω από 40.000 προφυλακτικά, 100.000 σύριγγες και αποστειρωμένο υλικό (μαντηλάκια, ορούς κ.α.). καθώς και πάνω από 2.000 ενημερωτικά φυλλάδια, προσφέροντας ψυχοκοινωνική και ιατρική βοήθεια σε ΧΕΝ με πολλαπλές ευπάθειες αλλά και σε άστεγους, ανασφάλιστους και άπορους. Από τις 28 Ιανουαρίου 2013 συνεχίζεται με 3 κινητές μονάδες η  εν λόγω παρέμβαση για την καταγραφή, την πρώιμη διάγνωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας σε ανάλογες πληθυσμιακές ομάδες που έχουν αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, με σκοπό την άμβλυνση των ανισοτήτων πρόσβασης σε αυτές.

Τα διεπιστημονικά κλιμάκια του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχουν ως στόχο την πρώιμη ανίχνευση επιδημιών, την διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες (κυρίως της HIV λοίμωξης και των Ηπατιτίδων) και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας της χώρας μας.