ΚΕΕΛΠΝΟ: Τροπολογία για τους μισθούς προέδρου και αντιπροέδρου προκαλεί τους εργαζόμενους

21-08-2017

Επίθεση στη διοίκηση του υπουργείου Υγείας κάνουν οι εργαζόμενοι του ΚΕΕΛΠΝΟ για την τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την ΠΦΥ προκειμένου να προβλεφθεί η αμοιβή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ παραμένουν άλυτα βασικά εργασιακά και μισθολογικά θέματα του προσωπικού του Οργανισμού. Το σωματείο εργαζομένων αναφέρει σε επιστολή του τα εξής:

Το Υπουργείο Υγείας τελικά θυμήθηκε να φέρει Τροπολογία στη Βουλή στο πλαίσιο του Νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όχι όμως προκειμένου να ρυθμιστούν χρονίζοντα ζητήματα που αφορούν στους Εργαζόμενους. Αντικείμενο της τροπολογίας ήταν να προβλεφθεί μισθός για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ προκειμένου να ασκούν τα; Καθήκοντα τους σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ετήσιας συνολικής δαπάνης 77.000 Ευρω, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι Εργαζόμενοι του ΚΕΕΛΠΝΟ δεν είναι ούτε μίζεροι ούτε αντιλαμβάνονται τις σχέσεις ως ανταγωνιστικές. Αποτελεί ωστοσο τουλάχιστον ΠΡΟΚΛΗΣΗ να ψηφίζεται τέτοια τροπολογία τη στιγμή που επί μήνες εκκρεμούν και δεν έχει γίνει τίποτα για μια σειρά από βασικά εργασιακά / μισθολογικά δικαιώματα , όπως :

  • Νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
  • Αναγνώριση προϋπηρεσίας Ιατρών / Νοσηλευτών στις ΜΕΘ
  • Εφημερίες των ιατρών του ΚΕΕΛΠΝΟ για τα έτη 2014 και 2015
  • Καταβολή επιδόματος επικινδυνότητας για τους δικαιούχους
  • Μη καταβολή Αδειών έτους 2016
  • Καθυστέρηση στην καταβολή εξαιρέσιμων αμοιβών για βάρδιες του Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των ΜΕΘ για το 2017
  • Πολύμηνες καθυστερήσεις καταβολής υπερωριών μηνών του 2017
  • Πολύμηνες καθυστερήσεις καταβολής οδοιπορικών για το 2017

Οι προτεραιότητες καθενός αποδεικνύονται έμπρακτα, ενίοτε όμως καλό είναι να θυμόμαστε ότι πρέπει να κρατάμε και τα προσχήματα…

Εκ μέρους του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΚΕΕΛΠΝΟ