Κενές 30% των οργανικών θέσεων αναισθησιολόγων

26-12-2016

Το πρόβλημα της υπο-στελέχωσης των αναισθησιολογικών τμημάτων αναδεικνύει μια έρευνα που διενήργησαν η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία μαζί με την Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Βορείου Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία είναι κενές το 30% των οργανικών θέσεων, ενώ 18 Νοσοκομεία λειτουργούν με 1-2 αναισθησιολόγους.

Η έλλειψη τόσο γιατρών αναισθησιολόγων όσο και νοσηλευτικού προσωπικού, έχει σαν αποτέλεσμα αφενός την ελλειπή παροχή αναισθησίας σε μη χειρουργικούς ασθενείς που υφίστανται επεμβατικές διεργασίες εκτός χειρουργείου, όπως στο γαστρεντερικό,  αιμοδυναμικό, επεμβατική ακτινολογία κλπ, και αφετέρου τη μακρά αναμονή των Ελλήνων ασθενών για προγραμματισμένες επεμβάσεις. Επιπλέον, συντελεί στην  ελλιπή λειτουργία οργανωμένης και στελεχωμένης Αίθουσας Ανάνηψης στο 40% περίπου των νοσοκομείων. Γεγονός που θα σήμαινε ανεπαρκή άμεση μετεγχειρητική παρακολούθηση των  χειρουργικών ασθενών με σοβαρά προβλήματα υγείας ή μετά από σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις εάν οι αναισθησιολόγοι δεν εργάζονταν συνήθως πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου τους και περισσότερες ώρες από την πλειοψηφία των ειδικευμένων γιατρών άλλων ειδικοτήτων. Η τεράστια πίεση «παραγωγής» έχει, όμως αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία των γιατρών και νοσηλευτών που καταγράφεται επίσης σε μελέτη των Αναισθησιολογικών Εταιρειών

 

 Βάννα Κεκάτου