Κέντρο 24ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης για ηλικιωμένους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

04-10-2017

Κέντρο 24ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης ηλικιωμένων προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το τηλεφωνικό κέντρο θα διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους.

Το προσωπικό θα έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε ηλικιωμένου και θα ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη του. Μάλιστα σε περίπτωση που ο ηλικιωμένος δεν είναι σε θέση να απαντήσει, η 24ωρη υπηρεσία θα στέλνει αμέσως βοήθεια, κάποιον γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, ασθενοφόρο, την Άμεση Δράση, την Πυροσβεστική.

Παράλληλα, προβλέπεται υπηρεσία «τηλεειδοποίησης», που δίνει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους αφενός να επικοινωνούν άμεσα με το κέντρο διαχείρισης κλήσεων, πατώντας το κουμπί πανικού, αφετέρου να επιλέξουν οποιοδήποτε αριθμό, στην περίπτωση έκτακτου συμβάντος, με παράλληλη αυτόματη ενημέρωση του προσωπικού τού κέντρου.

Μάλιστα για την παρακολούθηση των ηλικιωμένων σχετικά με συμβάντα πτώσης, αδιαθεσίας, πανικού ή απομάκρυνσης από το σπίτι τους, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα διαθέτει εξειδικευμένη συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης του κέντρου διαχείρισης κλήσεων, μέσω συμβατών συσκευών κοινωνικής φροντίδας. Βασικός στόχος είναι οι συσκευές να χορηγούνται στους δικαιούχους ηλικιωμένους από την Περιφέρεια, με βάση κοινωνικά, ιατρικά και οικονομικά κριτήρια.