ΚΕΘΕA: 35 προσλήψεις σε εξέλιξη αλλά οι ελλείψεις ξεπερνούν τις 100

26-12-2016

Για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια λειτουργίας, το ΚΕΘΕΑ διακόπτει υπηρεσίες σε ανθρώπους που υποστηρίζει μετά από την οριστική παύσης των 7 πολυδύναμων ψυχοδιαγνωστικών κέντρων (ΠΨΚ) στις 19/9. Η αρχική, διετής φάση λειτουργίας των ΠΨΚ μέσω ΕΣΠΑ (2013-15) και η οκτάμηνη παράτασή της το 2016 ανέδειξαν την κοινωνική αναγκαιότητα των υπηρεσιών, όπου εξυπηρετήθηκαν περισσότερα από 2.000 άτομα. Πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες εξαρτημένων ατόμων που πάσχουν από διπλή διάγνωση και βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με κάποιας μορφής εξάρτηση αλλά αντιμετωπίζουν και κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή τερματίζεται απότομα και οδυνηρά για τους εξυπηρετούμενους, καθώς έληξαν οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που την επωμίστηκε.

Η περίπτωση των ΠΨΚ καταδεικνύει ένα από τα κεντρικότερα προβλήματα στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας την περίοδο της κρίσης: τις σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τις απόπειρες αποσπασματικής και πρόσκαιρης κάλυψης των σχετικών αναγκών, μέσω ΕΣΠΑ ή συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Σε ό,τι αφορά το ΚΕΘΕΑ οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ξεπεράσει τα 100 άτομα πανελλαδικά, αριθμός στον οποίο δεν υπολογίζονται οι ανάγκες για σταθερή στελέχωση νέων, καινοτόμων μονάδων, όπως τα ΠΨΚ, που πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αυτό σημαίνει ότι οι 35 προσλήψεις μόνιμου θεραπευτικού προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη απέχουν πολύ από το να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες του οργανισμού -παλιές και νέες. Παρά τις αντίξοες συνθήκες , για το ΚΕΘΕΑ ζητούμενο παραμένει η συνέχεια και η ποιότητα των υπηρεσιών. Για αυτό θα συνεχίσει να διεκδικεί την κάλυψη όλων των αναγκών του με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών χωρίς ημερομηνία λήξης.