‘Κλείνουν” οι ιδιωτικές κλίνες εντατικής θεραπείας

26-12-2016

«Κλείνουν» και οι ιδιωτικές κλίνες εντατικής θεραπείας λόγω ΕΟΠΥΥ! Με τις δημόσιες να υπολειτουργούν ή  να παραμένουν «ανενεργές» λόγω ελλείψεων προσωπικού, οι ιδιωτικές κλίνες που ήταν στη διάθεση του ΕΟΠΥΥ θα σταματήσουν να λειτουργούν,  εξαιτίας «της συνεχιζόμενης  έλλειψης ρευστότητας με  ευθύνη αποκλειστικά  και μόνο  του ΕΟΠΥΥ». 

Σύμφωνα μα ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, «οι  ιδιοκτήτες  των  Ιδιωτικών Κλινικών, στην πρόσφατη  Γενική Συνέλευση  τους,  εξέφρασαν  τον προβληματισμό  τους για τη  δυνατότητα  συνέχισης  της  λειτουργίας τους  εξαιτίας  της συνεχιζόμενης μη  τακτικής ανά μήνα πληρωμής  των και της πρόσφατης  δήθεν πληρωμής  τους, που  προβλεπόταν  για τα  τέλη  Ιανουαρίου,  λόγω  συμψηφισμού  των  οφειλόμενων  ποσών  με τα ληστρικά μέτρα των Claw Back και Rebate για το Α’ εξάμηνο του 2015». 

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, «πριν  λίγες ημέρες ανταποκριθήκαμε στο αίτημα  του Προέδρου  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για πλήρη  λειτουργία των κλινών Μ.Ε.Θ. Εντατικής Θεραπείας κατανοώντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και στα πλαίσια της επιθυμίας μας να μην χαθεί ούτε μια ανθρώπινη ζωή». 

Όμως -σημειώνει η Ένωση – το κόστος μιας κλίνης ΜΕΘ είναι πολύ υψηλό, άμεσα πληρωτέο στους προμηθευτές μας ενώ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει, σε πραγματικές και όχι ονομαστικές τιμές, ημερησίως με το ποσό  των 124€  !!!,  ποσό  παντελώς  εξωπραγματικό  που δεν  καλύπτει,  ούτε  κατ’  ελάχιστο,  το  λειτουργικό κόστος.  Αντίθετα το κόστος κλίνης ΜΕΘ σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ξεπερνάει τα 2.000€ ημερησίως !!!! 

«Φοβούμαστε  ότι τις  επόμενες  ημέρες,  από  πραγματική  αδυναμία,  δεν θα  μπορέσουμε  να συνεχίσουμε την λειτουργία των κλινών Μ.Ε.Θ. σε μια εποχή με ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες λόγω του ιού της γρίπης», υπογραμμίζει η Ένωση και καλεί την  πολιτική  ηγεσία  και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  να προχωρήσει «άμεσα,  χωρίς  χρονοτριβές, στην ανακοστολόγηση του νοσηλίου της Μ.Ε.Θ., στο 50% μόνο του κόστους σε Δημοσιο Νοσοκομείο, χωρίς  περικοπές  rebate  και  Claw  Back  και  χωρίς επιβάρυνση με  ΦΠΑ,  αφού  προσφέρουμε  τη συγκεκριμένη  υπηρεσία  στη  διάθεση  του ΕΣΥ  μέσω  του ΕΚΑΒ,  καθώς  και την  άμεση  απόδοση ρευστότητας στον κλάδο με τακτές ανά μήνα πληρωμές». 

Σημειώνεται ότι οι ιδιωτικές κλινικές διαθέτουν 370 κλίνες ΜΕΘ και 300 κλίνες Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.