Κώδικας δεοντολογίας από τους Προμηθευτές Επιστημών και Υγείας

26-12-2016

Τη «Δεοντολογία στην Πράξη» υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας, με την επικαιροποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας  ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με τον αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών Συνδέσμων και σύμφωνος με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τον κλάδο.

  Στο πλαίσιο της εφαρμογής του, ο ΣΕΠ πραγματοποίησε σχετική επιμορφωτική Ημερίδα για τις εταιρείες-μέλη του και Συνέντευξη Τύπου, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013, στο Αμφιθέατρο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Ο κ. Παύλος Αρναούτης, Πρόεδρος ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας, ο κ. Γεράσιμος Λειβαδάς, Μέλος ΔΣ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας και οι Καθηγητές κ.κ. Γιάννης Θανόπουλος, Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηθικής της Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά, και Ιωάννης Καράκωστας, Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνόψισαν τα κύρια σημεία για την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός κατανοητού, σύγχρονου και αυστηρού Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και τη σημασία της τήρησής του προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας, κ. Παύλος Αρναούτης τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο μέχρι πρόσφατα υγιής κλάδος μας αναγκάστηκε να επωμιστεί ένα τεράστιο και δυσανάλογο βάρος για τη διάσωση της Ελληνικής οικονομίας, με άστοχες αποφάσεις και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις αποπληρωμής οφειλών, παράνομες αρνήσεις πληρωμής τόκων, επιβολή αυθαίρετων τιμών, εν είδει διατίμησης, πλήρη έλλειψη προστασίας από απαιτήσεις πιστωτών και δανειστών. Με την επικαιροποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας, και ειδικά σήμερα που ο κλάδος συχνά – πυκνά βάλλεται από αρνητικά σχόλια, θέλουμε να προβάλουμε την ανάγκη και να συμβάλουμε ουσιαστικά, από τη δική μας πλευρά, στον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικότητας και τη διαφάνεια του κλάδου».

 Ο κ. Γεράσιμος Λειβαδάς, Μέλος του ΔΣ του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας, σημείωσε ότι: «Η επικαιροποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου ‘γεννήθηκε’ μέσα από τις ανάγκες που επιβάλλουν οι τρέχουσες δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο επιχειρηματικός κλάδος και ειδικότερα αυτός των προμηθευτών Υγείας, και που αναμφισβήτητα αποτελούν βασικό λόγο επαναπροσανατολισμού σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, διοίκησης, ελέγχου και συνεργασιών. Ο Σύνδεσμος αναγνωρίζοντας και κατανοώντας τις νέες αυτές συνθήκες, ανέλαβε την πρωτοβουλία να επικαιροποιήσει τις ενδεδειγμένες αρχές λειτουργίας των μελών του και να δημιουργήσει μια νέα δομή μέσα από την οποία τα μέλη μας θα μπορούν εύκολα να προσδιορίσουν τους στόχους και τα μέσα που απαιτούνται για να τους πετύχουν. Όμως, καθώς η εφαρμογή ενός Κώδικα Δεοντολογίας ή αλλιώς Εταιρικής Διακυβέρνησης, αποτελεί μια εθελοντική δέσμευση, πέρα από νομικές ή καταστατικές δεσμεύσεις, ήταν απαραίτητο να δημιουργήσουμε έναν προοδευτικό και ρεαλιστικό κώδικα, που να είναι απόλυτα προσαρμοσμένος στα σύγχρονα δεδομένα και να αποτελεί όχι κατ’ επίφαση αλλά έναν κατ’ ουσία ‘οδηγό’ για τις εταιρίες – μέλη μας. Ο Κώδικας αυτός εμπεριέχει όλα αυτά τα συστατικά και τις αξίες που προωθούν τον σεβασμό στους κανόνες του ‘ευ επιχειρείν’ και διαφυλάσσουν τα συμφέροντα όλων των συνεργατών, πελατών και πάνω απ’ όλα του κοινωνικού συνόλου.»

  Ο επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας εστιάζει σε επτά νευραλγικούς τομείς για την τήρηση της ορθής πρακτικής μιας επιχείρησης στον κλάδο των προμηθευτών Υγείας, όπως στην εφαρμογή οδηγιών και κανόνων παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, στην ακριβή πληροφόρηση των πελατών, στην παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση επιστημονικών και ιατρικών μηχανημάτων, στη διοργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων επιστημονικού ενδιαφέροντος, στην χρηματοδότηση κλινικών δοκιμών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην χρηματοδότηση έρευνας και στην εφαρμογή των νόμων περί ελεύθερου ανταγωνισμού.